Vol op broedseizoen!

Kluten pullen en Blauwborst

Vol op broedseizoen!

De broedende vogels op de eilanden bij de
Klutenplas zijn nu nog goed te bekijken!

Uw inzet is nodig op het gebied van:
- Penningmeesterschap
- Secretariaat
- Werken voor natuurbehoud. "Handen uit de mouwen."

> Nieuws