Agenda

Zaterdag 23 juni 2018:   

"Vossenraster opruimen"

Met het resultaat van 3 paar Kieviten, 6 paar grutto's en 2 paar tureluurtjes en 20 paar kluten, 1 paar zomertaling en 1 paar kokmeeuw en allen met pullen zijn onze inspanningen beloond. Komende maand wordt nog cruciaal voor het vliegvlug worden van alle pullen. Maar ook aan het broedseizoen komt een einde en kunnen de rasters worden opgeruimd. Om 10.00 uur verzamelen we bij het gemaaltje aan de Slaperdijk, laarzen aan en brood mee! Meld je bij mij s.v.p. secretariaat@hekslootpolder.nl  .Tot dan!

 

Zondag 14 oktober 2018:

“Trekvogel-excursie, Hekslootpolder”.

Vereniging Behoud de Hekslootpolder en IVN organiseren voor jou de bovenstaande excursies.Er wordt informatie gegeven over vogels, geschiedenis, de Unesco-erfgoed "De Stelling van Amsterdam" en het ontstaan van het Amsterdams peil.

Vertrek: 09.30 uur, infopaneel hoek Spaarndamseweg/Vondelweg, Haarlem. Duur: 2,5 uur. Kijker meenemen. Denk om warme kleding. Informatie: Peter Davids 023-5261853 en Eric van Bakel 023-5393507. 

 

Jaar rond:

Stichting Ecologisch Beheer-Haarlem  (SEB-Haarlem)

Ter bevordering van de hoog nodige verschraling van rietvelden wordt het riet gemaaid en afgevoerd. Jaarrond worden de wilgen geknot langs de linie dijken en riet gemaaid door vrijwilligers die uw hulp kunnen gebruiken. Ook eens assisteren? Klik op Programma voor gedetailleerde informatie of ga naar www.seb-haarlem.nl.

IVN, leren in de natuur

Het IVN biedt het gehele jaar excursies en lezingen aan om de natuur en haar waarden voor een ieder begrijpelijk en bereikbaar te maken voor jong en oud. Klik op activiteiten of ga naar www.ivn.nl

"Beleef het van dichtbij", Recreatieschap Spaarnwoude

Voor jong en oud is er veel te doen in het recreatieschap Spaarnwoude, klik hier voor de agenda!

Handen uit de mouwen, meld je aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl

Juni/Juli: Vossenraster opruimen, we kunnen hulp gebruiken!

Novenber/december: Kluteneilanden schoonmaken, maaien en opschot verwijderen! 

Popup acties: Vuilprikken!