Agenda

Februari 2018:

NIEUW! "Natuurwerkdag in de Hekslootpolder", zaterdag 24 februari 2018! 

Met een 10 tal aanmeldingen voor assistentie willen we een eerste natuurwerkdag organiseren. Als hoofdzaak het maaien van het riet in en langs de liniedijk parralel aan het Assendelvervoetpad. Het brede gedeelte riet achter de Klutenplas tot het Spaarne blijven we natuurlijk van af! Wilt u ook de weidevogels een broedkans geven? Meldt u zich dan aan bij secretariaat@hekslootpolder svp.  

 

"Opschonen van twee grindeilandjes in de Klutenplas". 

Jaarlijks maken kluten en visdiefjes gebruik van deze eilandjes om jongen groot te brengen echter dan moeten deze wel zijn ontdaan van oude plantenresten, uitwerpselen en de laag grind moet weer worden geordend. Het bestuur doet deze werkzaamheden maar assistentie is zeer welkom.

Zondag 1 april 2018:

“Voorjaars-excursie, Hekslootpolder”

Vrijdag 13 april 2018:

                                 "Ledenvergadering"


LET OP: Gewijzigde aanvangstijd en locatie! Je bent op vrijdag 13 april vanaf 19.00 uur welkom in het Vogelhospitaal, Vergierdeweg 292, 2026 BJ HaarlemAanvang ledenvergadering is om 19.30 uur. Na de vergadering zal Johan Stuart ons meer vertellen over het beheersplan van het Landje van Gruijters.

 
Zondag 6 mei 2018:

“Lente-excursie, Hekslootpolder”

Zondag 14 oktober 2018:

“Trekvogel-excursie, Hekslootpolder”.

Vereniging Behoud de Hekslootpolder en IVN organiseren voor jou de bovenstaande excursies.Er wordt informatie gegeven over vogels, geschiedenis, de Unesco-erfgoed "De Stelling van Amsterdam" en het ontstaan van het Amsterdams peil.

Vertrek: 09.30 uur, infopaneel hoek Spaarndamseweg/Vondelweg, Haarlem. Duur: 2,5 uur. Kijker meenemen. Denk om warme kleding. Informatie: Peter Davids 023-5261853 en Eric van Bakel 023-5393507. 

 

Jaar rond:


Stichting Ecologisch Beheer-Haarlem  (SEB-Haarlem)

Ter bevordering van de hoog nodige verschraling van rietvelden wordt het riet gemaaid en afgevoerd. Jaarrond worden de wilgen geknot langs de linie dijken en riet gemaaid door vrijwilligers die uw hulp kunnen gebruiken. Ook eens assisteren? Klik op Programma voor gedetailleerde informatie of ga naar www.seb-haarlem.nl.

IVN, leren in de natuur

Het IVN biedt het gehele jaar excursies en lezingen aan om de natuur en haar waarden voor een ieder begrijpelijk en bereikbaar te maken voor jong en oud. Klik op activiteiten of ga naar www.ivn.nl

"Beleef het van dichtbij", Recreatieschap Spaarnwoude

Voor jong en oud is er veel te doen in het recreatieschap Spaarnwoude, klik hier voor de agenda!

Handen uit de mouwen:

2017: "Opschonen van twee grindeilandjes in de Klutenplas". 

Jaarlijks maken kluten en visdiefjes gebruik van deze eilandjes om jongen groot te brengen echter dan moeten deze wel zijn ontdaan van oude plantenresten, uitwerpselen en de laag grind moet weer worden geordend. Het bestuur doet deze werkzaamheden maar assistentie is zeer welkom. Tevens wordt de vogelkijkhut voorzien van vogelplaten ter herkenning van de voorkomende soorten. Informatie: Peter Davids 023-5261853.