Agenda

Zaterdag 16 februari 2019:

“2e Natuurwerkdag in de Hekslootpolder”.

Vereniging Behoud de Hekslootpolder organiseert een natuurwerkdag waar we dit jaar bossages moeten verslepen t.b.v. een natuurlijke haag. Een hekwerk van 30 meter gaan aanpassen om de vos tegen te gaan. Wil je komen helpen? Meld je dan bij peter Davids pbbkdavids@gmail.com

 

Zaterdag 23 februari 2019:

“Vossenrasters plaatsen in de Hekslootpolder”.

Vereniging Behoud de Hekslootpolder en Landschap-Noordholland kunnen door het Haarlemse Ecologisch Beleidsplan maximaal inzetten om de weidevogels als kievit en grutto te beschermen. Wil je ook helpen om deze te plaatsen? Meld je dan bij peter Davids pbbkdavids@gmail.com

 

Zaterdag 30 maart 2019:

“Open dag Vogelhospitaal”.

Vereniging Behoud de Hekslootpolder staat op de open dag met een stand op de vergierdeweg 292. Open dag is van 10.00 uur tot 16.00 uur, tot ziens?

 

Zondag 7 april 2019:

“Voorjaars-excursie, Hekslootpolder”.

Vereniging Behoud de Hekslootpolder en IVN organiseren voor jou de bovenstaande excursies.Er wordt informatie gegeven over vogels, geschiedenis, de Unesco-erfgoed "De Stelling van Amsterdam" en het ontstaan van het Amsterdams peil.

Vertrek: 09.30 uur, infopaneel hoek Slaperdijk/Redoute, Spaarndam. Duur: 2,5 uur. Kijker meenemen. Denk om warme kleding. Informatie: Peter Davids 023-5261853 en Eric van Bakel 023-5393507. ( Verzamelpunt is gewijzigd m.i.v. 1 januari 2019 )

 

Vrijdag 12 april 2019:

“Algemene ledenvergadering”.

Aanvang 19.30 uur zaal open vanaf 19.00 uur in het Vogelhospitaal aan de Vergierdeweg 292, 2026 BJ Haarlem. Eerste deel zijn de voortgang en begroting het 2e deel wordt opgefleurd door een lezing. Sluiting 21.45 uur.

 

Zondag 12 mei 2019:

“Regionale Vogeldag”.

Bezoek fort Noord en doe mee met een excursie naar onder ander de Hekslootpolder.

Vogelwerkgroep Zuid-kennemerland, IVN en Vereniging Behoud de Hekslootpolder organiseren voor jou de bovenstaande excursies. Er wordt informatie gegeven over vogels, geschiedenis, de Unesco-erfgoed "De Stelling van Amsterdam" en het ontstaan van het Amsterdams peil.

Aanvang 10.00 uur tot 16.00 uur gelegen bij fort noord aan de Redoute te Spaarndam.


Zondag 13 oktober 2019:

“Trekvogel-excursie, Hekslootpolder”.

Vereniging Behoud de Hekslootpolder en IVN organiseren voor jou de bovenstaande excursies.Er wordt informatie gegeven over vogels, geschiedenis, de Unesco-erfgoed "De Stelling van Amsterdam" en het ontstaan van het Amsterdams peil.

Vertrek: 09.30 uur, infopaneel hoek Slaperdijk/Redoute, Spaarndam. Duur: 2,5 uur. Kijker meenemen. Denk om warme kleding. Informatie: Peter Davids 023-5261853 en Eric van Bakel 023-5393507.  

Jaar rond:

Stichting Ecologisch Beheer-Haarlem  (SEB-Haarlem)

Ter bevordering van de hoog nodige verschraling van rietvelden wordt het riet gemaaid en afgevoerd. Jaarrond worden de wilgen geknot langs de linie dijken en riet gemaaid door vrijwilligers die uw hulp kunnen gebruiken. Ook eens assisteren? Klik op Programma voor gedetailleerde informatie of ga naar www.seb-haarlem.nl.

IVN, leren in de natuur

Het IVN biedt het gehele jaar excursies en lezingen aan om de natuur en haar waarden voor een ieder begrijpelijk en bereikbaar te maken voor jong en oud. Klik op activiteiten of ga naar www.ivn.nl

"Beleef het van dichtbij", Recreatieschap Spaarnwoude

Voor jong en oud is er veel te doen in het recreatieschap Spaarnwoude, klik hier voor de agenda!

Handen uit de mouwen, meld je aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl

Juni/Juli: Vossenraster opruimen, we kunnen hulp gebruiken!

Novenber/december: Kluteneilanden schoonmaken, maaien en opschot verwijderen! 

Popup acties: Vuilprikken!