Jaarrond inventariseren & Broedvogelmonitoring

Het is eigenlijk niet te geloven maar met gemiddeld 12-15 tellers zijn de laatste 13 jaar wekelijks in de zomer en tweewekelijks in de winter alle vogels in de Hekslootpolder geteld en geïnventariseerd. Onze huidige coördinator is Annegreet van Arkel die de verzamelstaten controleert en registreert. Deze informatie geeft de vereniging houvast om aan de politiek en het recreatieschap Spaarnwoude aan te tonen hoe belangrijk deze 160 hectare "weilanden" zijn tussen Haarlem Noord en Spaarndam.

De telling is opgedeeld in:

1. De Hekslootpolder, alles tussen de Vondelweg en het Assendelvervoetpad;

2. De Oude Spaarndammerpolder, alles tussen het Assendelvervoetpad en
    de Spaarndamseweg, met uitzondering van de Klutenplas;

3. De Klutenplas met aangrenzende rietvelden tot de eerste omliggende sloten. 

Tellingen:

Koud en miezerig deze zaterdag, logisch dat ik maar 33 soorten heb gezien. 

 

Met deze mooie septembertelling zagen we nog een Hermelijn en Smelleken voorbij komen.