Jaarrond inventariseren & Broedvogelmonitoring

Het is eigenlijk niet te geloven maar met gemiddeld 12-15 tellers zijn de laatste 13 jaar wekelijks in de zomer en tweewekelijks in de winter alle vogels in de Hekslootpolder geteld en geïnventariseerd. Onze huidige coördinator is Annegreet van Arkel die de verzamelstaten controleert en registreert. Deze informatie geeft de vereniging houvast om aan de politiek en het recreatieschap Spaarnwoude aan te tonen hoe belangrijk deze 160 hectare "weilanden" zijn tussen Haarlem Noord en Spaarndam.

De telling is opgedeeld in:

1. De Hekslootpolder, alles tussen de Vondelweg en het Assendelvervoetpad;

2. De Oude Spaarndammerpolder, alles tussen het Assendelvervoetpad en
    de Spaarndamseweg, met uitzondering van de Klutenplas;

3. De Klutenplas met aangrenzende rietvelden tot de eerste omliggende sloten. 

Tellingen:

Woensdag 3 oktober was er veel wind, de jager loste zijn laatste schot om 09.30 uur en de boeren waren bezig met het schoonmaken van de sloten. Verder was het mooi weer, gelukkig. Maar heel weinig soorten te scoren!

Zaterdag stond er veel wind en de boeren hadden gehooid en zijn aan het hooien. Dit heeft zeker invloed op de onderstaande resultaten. Maar het was een mooie telling met 1 wulp, 1 vliegende koekoek en prima weer. Waren we een dag later geweest hadden we 10 kemphanen kunnen noteren en een juveniel waterral. 

 

Op woensdag 23 mei begon de telling droog maar moesten Yvon en Peter toch een half uurtje in de miezer tellen. De zomertaling was goed te zien met nog 1 jong en de blauwborsten, rietzangers en rietgorzen waren zeer zanglustig. 

 

Vandaag was de lente er! De wind maakte het nog fris maar na deze korte winter zijn 50 soorten helemaal niet slecht. Ook nog 5 hazen en een hermelijn gespot.

Koud en miezerig deze zaterdag, logisch dat ik maar 33 soorten heb gezien. 

 

Met deze mooie septembertelling zagen we nog een Hermelijn en Smelleken voorbij komen.