Agenda:

Zaterdag 28 maart, Kraam bij "open huis Vogelhospitaal Haarlem"; GEANNULEERD

Zondag 5 april, "Weidevogelexcursie"; GEANNULEERD

Dinsdag 14 april, Algemene ledenvergadering; GEANNULEERD 

Zaterdag 19 april, Kraam en excursies op de Kennemer Vogeldag, GEANNULEERD 

 

jouw hulp is meer dan welkom bij de activiteiten!

 

"Hooien van het gras Vondelweg"

Het belangrijkste element van de verschraling is het weghalen van het gras opdat dit geen voeding biedt voor het gras. Maar daar hebben we jouw hulp bij nodig voor het harken en maaisel af te voeren. Wil je komen helpen om jouw omgeving natuurvriendelijker te maken? Meld je aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl  Samen bereiken we veel.

 

Zondag  5 april 2020: GEANNULEERD

              "Weidevogelexcursie Hekslootpolder/Landje v Gruijters" 

Vereniging Behoud de Hekslootpolder en IVN organiseren voor jou de bovenstaande excursies.Er wordt informatie gegeven over vogels, geschiedenis, de Unesco-erfgoed "De Stelling van Amsterdam" en het ontstaan van het Amsterdams peil.

Vertrek: 09.30 uur, infopaneel hoek Slaperdijk/Redoute, Spaarndam. Duur: 2 -2,5 uur. Kijker meenemen. Denk om warme kleding. Informatie: Peter Davids 023-5261853 en Eric van Bakel 023-5393507.  

  

Dinsdag 14 april: GEANNULEERD

"Algemene ledenvergadering" Onder voorbehoud!

Globale agenda, inloop vanaf 19.45 uur. 20.00 uur de presentatie over de aanleg vossenrasters ed. in de Hekslootpolder. Vervolgens thee/koffie pauze met daarna de ledenvergadering. Hier moet mede besloten worden over de meerjaren medefinanciering van de vossenrasters over 5 jaar. Komt allen!

Nieuw!! Locatie "Het Verhalenhuis" Van Egmondstraat 7, 2024 XL Haarlem. Beperkte parkeergelegenheid voor auto's maar wel veel fietsplekken.

  

Zondag 19 april 2020: ( Geannuleerd )

“Kennemer Vogeldag met excursies, Hekslootpolder”.

Ook dit jaar wordt voor de derde keer op rij de Regionale Vogeldag rondom fort Spaardam-Noord georganiseerd door de Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland, IVN en Ver. behoud de Hekslootpolder. Nu onder de naam Kennemer Vogeldag. Heel veel excursies in het fort Spaarndam-Noord, munitiebos, landje van Gruijters en de Hekslootpolder. Daarnaast informatie voor jong en oud, uilenballenpluizen, verhalen vertellers en informatiestands. Komt allen! 

 

Jaar rond:

Stichting Ecologisch Beheer-Haarlem  (SEB-Haarlem)

Ter bevordering van de hoog nodige verschraling van rietvelden wordt het riet gemaaid en afgevoerd. Jaarrond worden de wilgen geknot langs de linie dijken en riet gemaaid door vrijwilligers die uw hulp kunnen gebruiken. Ook eens assisteren? Klik op Programma voor gedetailleerde informatie of ga naar www.seb-haarlem.nl.

IVN, leren in de natuur

Het IVN biedt het gehele jaar excursies en lezingen aan om de natuur en haar waarden voor een ieder begrijpelijk en bereikbaar te maken voor jong en oud. Klik op activiteiten of ga naar www.ivn.nl

"Beleef het van dichtbij", Recreatieschap Spaarnwoude

Voor jong en oud is er veel te doen in het recreatieschap Spaarnwoude, klik hier voor de agenda!

 

Handen uit de mouwen, meld je aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl

Jaarrond: Vogeltellingen om de week.

BMP-telling: Maart t/m juni voor gevorderde vogelaars. 

Februari/maart: Assistentie plaatsing vossenrasters. 

Eind juni: Maaisel afvoeren langs Vondelweg. 

Juni/Juli: Vossenraster opruimen, we kunnen hulp gebruiken!

September/oktober: Maaisel afvoeren langs Vondelweg.

Novenber/december: Kluteneilanden schoonmaken, maaien en opschot verwijderen! 


Zaterdag ..................09.30 uur:

"Handen uit de mouwen"

De jaarlijkse schoonmaak van de kluteneilanden bij vogelkijkhut de Steltkluut is verschoven naar november i.p.v. de gebruikelijke maand februari. We hopen nu op beter weer en hogere temperaturen.

Voor dit jaar staat het vernieuwen van het worteldoek op het programma voor het grote eiland. Dus plantenresten, grind en grond er af, nieuw worteldoek eroverheen en vervolgens grind spoelen en terug op het eiland aanbrengen. Daarnaast hebben we nog 3 objecten, kleine eiland, het vlot en de grindplaat. Dus er kan ook nog riet worden gemaaid. 

Al met al een flinke klus, maar vele handen........

En de beloning laat misschien even op zich wachten maar wordt volgend jaar goed gemaakt door de in maart tot juni broedende kluten, visdiefjes, kokmeeuw(en) en misschien zelfs kleine plevieren.

Dus wil je komen helpen meld je dan bij Peter Davids aan op pbbkdavids@gmail.com en vermeld daarbij je schoenmaat opdat we een passende waadbroek/lieslaarzen kunnen verzorgen. Voor koffie wordt gezorgd. 

Tot ziens?