Pullen in de Hekslootpolder

Geplaatst op: 2015-06-14 18:44:55

De zomer is voor de vogels al goed op dreef. Al begon het voorjaar erg kil. Hier is een zomerse film opgenomen op 14 juni 2015. filmpje

Pullen in de Hekslootpolder
 

Onterechte werkzaamheden in de Hekslootpolder (vervolg witte bergen zand)

Geplaatst op: 2015-04-13 15:34:20

Dit weekend is er diverse malen contact geweest met de desbetreffende agrariër over de opslag van de bergen witte zand en het doel deze uit te rijden. Na rondvragen bij diverse leden van o.a. KNNV, IVN en Vogelwerkgroep werden we op het spoor gezet om het bestemmingsplan te bestuderen. Hierin wordt expliciet voor al de percelen in de Hekslootpolder de waarde agrarisch met natuurwaarden toegekend. Voor o.a. het ophogen, egaliseren van de weilanden moet een aanlegvergunning worden aangevraagd. Dit is niet gebeurd waardoor er onrechtmatig wordt gehandeld. Maandagochtend heeft de vereniging via de politie de gemeentelijke milieudienst hier op gewezen. In het begin van de middag werden er uitrij-actieviteiten gemeld op het weiland, ondanks de mondelinge en email contacten door een bestuurslid met de desbetreffende agrariër. Deze werkzaamheden hebben we direct weer gemeld. In het gesprek over deze melding werd bevestigd dat er inderdaad onrechtmatig wordt gehandeld.

De technische recherche van de politie heeft dezelfde maandagmiddag polshoogte genomen en nu ligt het bij de gemeente afdeling bodem- en grondzaken.

Wij houden de vinger aan de pols!

 

 

Onterechte werkzaamheden in de Hekslootpolder (vervolg witte bergen zand)
 

Witte bergen zand

Geplaatst op: 2015-04-11 15:05:36

We zijn verrast door rijplaten en bergen met wit zand in de zuidpunt van de Hekslootpolder. Het blijkt dat de voormalige percelen van projectontwikkelaar Sisselaar zijn verkocht aan een hobbyboer. De rijplaten en het witte zand zijn om de zeer natte weilanden droger te krijgen! Na het uitrijden van het witte zand wordt de grond omgeploegd, geëgaliseerd en het gras ingezaaid. Voor de weidevogels zijn deze activiteiten in het vroege broedseizoen niet bevordelijk maar ook betekent dat minder goed foerageergebied voor de weidevogels in de toekomst! De hobbyboer in kwestie gaat op de percelen Belgisch blauwe dikbilkoeien houden, die zijn veel zwaarder dan de melkkoeien die er nu grazen in de Hekslootpolder.

 

 

Witte bergen zand
 

Wie heeft er schoongemaakt?

Geplaatst op: 2015-04-06 17:18:23

Werd ik zaterdagmiddag 4 april aangenaam verrast door een schone Spaarndammerweg en opgeruimde zijkanten tijdens de eerste broedvogeltelling in de Hekslootpolder. Bij de vissteiger, hoek Assendelvervoetpad, lag een grote hoop plastic vuilniszakken en wat grof afval. Geen idee wie dit heeft georganiseerd maar wat ons betreft verdiend diegene een grote pluim! De foto laat zien hoe het was en nu kunt u gaan kijken hoe het is geworden! 

Wie heeft er schoongemaakt?
 

Vogelplaten geplaatst

Geplaatst op: 2015-03-21 13:57:22

Namens de vereniging hebben we aan het begin van het broedseizoen een drietal vogelplaten, weide-, stads- en kustvogels opgehangen in de vogelkijkhut De Steltkluut. Met een verwijzing naar de vereniging hopen we daar ook nog leden mee te winnen maar vooral de interesse op te wekken om te gaan kijken.

Vogelplaten geplaatst
 

Visdiefvlotjes geplaatst

Geplaatst op: 2015-03-07 14:49:22

In het kader van natuurontwikkeling zijn er als proef 2 visdiefvlotjes geplaatst in de Klutenplas door Martin v.d.Pavert, Tom v.d. Boomen en Peter Davids. Zowel visdiefjes als kluten zijn koloniebroeders en gezamenlijk bieden ze weerstand aan predatoren. De huidige twee eilanden hebben een beperkt aantal nestlocaties, daarom hebben we de vlotjes gemaakt. Het voordeel van vlotjes is ook dat een te hoge waterstand de nesten niet kan wegspoelen. We verwachten er veel van maar de praktijk zal het uitwijzen. Voor de uitgebreide toelichting kunt u het document downloaden.

Visdiefvlotjes geplaatst
 
Download visdiefvlotjes.pdf

Parkeer perikelen Land In Zicht (2)

Geplaatst op: 2015-03-05 19:33:53

"Parkeren verdeelt bewoners Land in Zicht" kopt het Haarlems Dagblad.

Parkeer perikelen Land In Zicht (2)
 
Download hd parkeren verdeelt bewoners LiZ 4 mrt 15.jpg

Parkeer perikelen Land In Zicht

Geplaatst op: 2015-03-05 19:25:23

De bewoners van Land in Zicht zijn uitgenodigd door de gemeente om tot een oplossing te komen voor het parkeerprobleem. De vereniging tot behoud van de Hekslootpolder vindt de voorstellen item 6 en 14 om het parkeerprobleem op te lossen op de Sparndamseweg bij de woonboten zeer ongepast! Zie bijlage.

 
Download Vervolgbrief vergadering parkeren.pdf
Pagina: van