De vereniging draait op vrijwilligers. Wil je jouw competenties beschikbaar stellen voor het behoud van de Hekslootpolder? Wij zijn op zoek naar jouw enthousiaste bijdrage in de functie van:

Penningmeester

Komend boekjaar stopt Adrie na 7 jaar met deze belangrijke ondersteunende werkzaamheden. Een hele uitdaging om alle 1100 leden met ca 700 adressen financieel verantwoord in het boekjaar te krijgen. Samen met Fons van de  ledenadministratie het overzicht houden over in- en uitgaven en bij het innen van de contributies! Wil jij die verantwoordeljjkheid met ons delen?

Milieu- en Natuurbeheerder

De Hekslootpolder omvat veel natuur dat geïnventariseerd en onderhouden moet worden. Hierbij speelt het beheer van de weilanden, paden, sloten en rietvelden een belangrijke rol. Daarnaast is natuurontwikkeling ook een speerpunt. Dus heb je expertise op bovengenoemde gebieden dan ben je van harte welkom om jouw bijdrage te leveren om de natuur in kaart te brengen.

Handen-uit-de-mouwen-vrijwilligers

 Onze vereniging zoekt vrijwilligers voor:

  • herstel van het rietscherm bij de vogelkijkhut
  • het opschonen van de kluteneilandjes
  • onderhoud visdiefvlotjes
  • onderhoud schrikdraad vossenraster tijdens het broedseizoen
  • assistentie bij evenementen om leden te werven
  • schoonmaakacties in de Hekslootpolder

BMP-er gezocht

Onze vereniging hecht veel waarde aan het verzamelen van gegevens, naast de jaarrondtelling, is het BMP-en een belangrijke informatiebron. Naast het jaarlijks kunnen vergelijken komen hier ook weer de nieuwsberichten en artikelen voor het Hekslootnieuws uit voort. Dus wil jij je in deze 10 weken in april t/m juni je inzetten voor de Hekslootpoldervereniging? Dit hoeft niet alleen we hebben assistenten die graag mee doen en leren.

Jaarrondtellingen coördinator gezocht ( Is reeds ingevuld! )

Het gehele jaar worden wekelijks of twee wekelijks de Hekslootpolder geteld door ca 11 tellers. Hiertoe moet een schema worden opgesteld en af en toe een verhaaltje over de aantallen worden geschreven voor het hekslootnieuws. Het antemeren en motiveren voor tellers is ook een onderdeel van de taak. Gegevens verzamelen uit waarnemingen.nl en deze beheren in excel is ook belangrijk. Dus voel je je geroepen?


‘Beloning’

Als tegenprestatie proberen we zo nu en dan een "bestuursuitje" te organiseren. Maar het delen van de kennis en het bereiken van een mooi resultaat is de werkelijke beloning!

Peter Davids,

secretariaat@hekslootpolder.nl