Visdiefje

Visdiefje

Visdiefje

De laatste jaren broeden de visdiefjes bij de Klutenplas dit is te bekijken op het filmpje voor meer soorten informatie zie Vogelbescherming.nl