Investeren in behoud weidevogels!

Toekomstvisie Hekslootpolder

Investeren in behoud weidevogels!

1. Bestuur stelt voor om 25.000,00 euro
te investeren over 5 jaar.
2. Uw inzet is nodig op het gebied van:
- Penningmeesterschap
- Secretariaat
- Werken voor natuurbehoud.

> Naar info Toekomstvisie