Roerdomp gespot

Geplaatst op: 2014-12-03 19:29:36

Op een waterkoude bijna ijzige woensdagmiddag is door Peter Davids de roerdomp gespot en gefilmd in de Hekslootpolder. Dit filmpje is te zien op youtube.De roerdomp is een schuwe vogel die zich al gauw weer verstopt als het te druk wordt. Ik stond op een behoorlijke afstand,ca 40 meter, langs het Assendelvervoetpad maar toen ik visite kreeg van een wandelaar was dat alweer voldoende om het "hazenpad" te kiezen.

Roerdomp gespot
 

Overlijdensbericht

Geplaatst op: 2014-11-12 18:13:27

31 Oktober j.l. overleed Lenie Catau-Louwerens op de hoge leeftijd van 92 jaar. Lenie was woonachtig op de Vondelweg en vanaf de oprichting van onze vereniging in 1985 tot 1992 voorzitter van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder. Ze was een aardige en innemende vrouw die door haar grote bestuurlijke ervaring een bindende factor was binnen ons bestuur en onze vereniging. Tijdens haar voorzitterschap ontwikkelde onze vereniging zich van protestpartij tot volwaardige gesprekspartner van de verschillende overheden ( gemeente, gewest en provincie) en het Recreatieschap Spaarnwoude. Haar stijl was gericht op samenwerking en dialoog in plaats van confrontatie. In 1990 ontvangt ze, namens onze vereniging, de Haarlemse Milieuprijs, die werd ingesteld door de Haarlemse gemeenteraad. Tijdens haar voorzitterschap groeide de vereniging tot het respectabele aantal van 900 betalende leden.

Twee dagen na het overlijden van Lenie Catau overleed Gerrit Nibourg op de respectabele leeftijd van 90 jaar. Gerrit was een leeftijdsgenoot en, als bewoner van de Vondelweg, een wijkgenoot van Lenie Catau.

Vanaf de oprichting van onze vereniging zette en serveerde Gerrit Nibourg de koffie bij onze jaarvergaderingen en thema-avonden. Daarbij was hij trouw en bescheiden maar zorgde hij steevast voor een vrolijke noot.

Wij wensen de kinderen en (achter) kleinkinderen van Lenie en Gerrit veel sterkte.

Namens het bestuur van de Vereniging Behoud De Hekslootpolder, Tom van den Boomen.

 

Pleidooi beheersmaatregelen Hillegomse polders

Geplaatst op: 2014-10-24 12:30:08

De aanleg van een manege, ruiter- en wandelfietspad in de Vosse- en Weerlanerpolder bij Hillegom vindt ondanks het nodige verweer toch plaats. Om nu nog te redden wat er te redden valt voor de voorheen grote weidevogelpopulatie hebben aan aantal natuurverenigingen onder leiding van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland een pleidooi voor natuurvriendelijk beheer ondertekend. Onze vereniging heeft dit ook gedaan.

Voor meer informatie kunt u het pleidooi downloaden.

 
Download Pleidooi VenW-polder.pdf

Afscheid oude website

Geplaatst op: 2014-10-24 11:30:02

Na heel veel jaartjes te hebben kunnen genieten van onze voormalige website is het tijd voor vernieuwing. Met dank voor de goede zorg voor al die jaren onderhoud aan de website, Dick Bogaards, bedankt.

Afscheid oude website
 

Verbreding Vondelweg van de baan?

Geplaatst op: 2014-09-24 21:29:42

Scherm vogelkijkhut De Steltkluut deels klaar

Geplaatst op: 2014-09-23 11:17:22

Het enthousiasme was groot maar er komt toch minder recht hout uit een essenbos dan beoogd. Nu willen we het scherm gaan vullen met wilgentakken die doo het SEB-Haarlem wordt gesnoeid. Maar het eerste resultaar is er.

Scherm vogelkijkhut De Steltkluut deels klaar
 

Scherm vogelkijkhut De Steltkluut in de maak

Geplaatst op: 2014-09-23 08:48:44

Zaterdag 20 september heeft de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland met de vereniging Behoud de Hekslootpolder het opschot aan struiken en elsen bij de vogelkijkscherm aan het Noordzeekanaal vlak bij inrit r103 opgeschoond. De fraaie locatie was onbruikbaaar geworden maar biedt nu weer een mooi uitzicht over het binnenwater met 2 eilandjes en  over het Noordzeekanaal. Er vlogen 3 ijsvogels tijdens de werkzaamheden voorbij.
Zondag hebben Martin, Fons en Peter de verzamelde takken op maat gemaakt en bij de Vogelkijkhut verwerkt tot een deel van het scherm. ( het vorige scherm was verbrand )  Het afkomend materiaal bleek niet genoeg voor de 6 schermen maar we gaan door met het verzamelen van elzen- en wilgentakken.  Wordt vervolgd.

Scherm vogelkijkhut De Steltkluut in de maak
 
Download foto 1.JPG

Weidevogelpopulatie nabij Hillegom delft het onderspit

Geplaatst op: 2014-09-07 15:45:48
Weidevogelpopulatie nabij Hillegom delft het onderspit
 
Pagina: van