De Hekslootpolder en de Oude Spaarndammerpolder leent zich voor de nodige activiteiten voor o.a. de Haarlemmers en Spaarndammers. Het is voor het recreatieschap Noord-Holland en voor de vereniging telkens een afweging tussen recreatie en de natuurwaarden.

De kanovolley is zo'n activiteit waarbij het water voor deze sport is betiteld en dat de vereniging heeft beplijt dat er een touw/balk onder de brug is gelegd om te voorkomen dat men nog veel verder door gaat met kanoën.

In 1988 heeft de vereniging een rapport "nieuwe contouren aan de randstad" opgesteld om de natuurwaarden in kaart te brengen en de recreatiegebieden in beeld te krijgen.