Jaarrond inventariseren & Broedvogelmonitoring

Het is eigenlijk niet te geloven maar met gemiddeld 12 tellers zijn de laatste 18 jaar tweewekelijks alle vogels in de Hekslootpolder geteld en geïnventariseerd. Onze huidige coördinator is Annegreet van Arkel die de verzamelstaten controleert en registreert. Deze informatie geeft de vereniging houvast om aan de politiek en het recreatieschap Spaarnwoude aan te tonen hoe belangrijk deze 160 hectare "weilanden" zijn tussen Haarlem Noord en Spaarndam.

De telling is opgedeeld in:

1. De Hekslootpolder, alles tussen de Vondelweg en het Assendelvervoetpad;

2. De Oude Spaarndammerpolder, alles tussen het Assendelvervoetpad en
    de Spaarndamseweg, met uitzondering van de Klutenplas;

3. De Klutenplas met aangrenzende rietvelden tot de eerste omliggende sloten. 

Tellingen:

3 Juli de boeren zijn druk bezig op het land met maaien en hooien. Dit beinvloed de tellingen wel. Soms ten ongunste en soms ten gunste van roofvogels, kieviten of ooievaars. Maar nu een heel andere waarneming, een koekoeksjong gevoerd door een kleine karekiet! Heel bijzondere waarneming van Ellie en Peter.

 

De mooiste tijd van het jaar om te tellen, 52 soorten mogen zien!

 

Emmy heeft een mooie telling gehad op 25 april. Helaas heeft ze de Griel die in de Hekslootpolder voor een dag aanwezig was net gemist.

 

Vol goede moed gaan we weer van start dit jaar met brandganzen als hoogte punt!

 

De laatste telling van het jaar in somber weer met motregenstuiten Peter en Tanja op twee waterrallen een roerdomp en een havik, een zeer mooie afsluiting van dit jaar.  

 

 

Het is nu midden in het broedseizoen en een aantal soorten laten zich nu niet meer horen of zien. Maar Ellie en Peter hebben toch altijd nog 50 soorten kunnen waarnemen.

 

Het is inmiddels broedtijd en Willem en Emma hebben eer veel betere score neergezet 43 soorten in een paar uur kunnen spotten. Met pullen van Grauwe ganzen, Kievit en 28 nesten kokmeeuw.