Jaarrond inventariseren & Broedvogelmonitoring

Het is eigenlijk niet te geloven maar met gemiddeld 12-15 tellers zijn de laatste 18 jaar wekelijks in de zomer en tweewekelijks in de winter alle vogels in de Hekslootpolder geteld en geïnventariseerd. Onze huidige coördinator is Annegreet van Arkel die de verzamelstaten controleert en registreert. Deze informatie geeft de vereniging houvast om aan de politiek en het recreatieschap Spaarnwoude aan te tonen hoe belangrijk deze 160 hectare "weilanden" zijn tussen Haarlem Noord en Spaarndam.

De telling is opgedeeld in:

1. De Hekslootpolder, alles tussen de Vondelweg en het Assendelvervoetpad;

2. De Oude Spaarndammerpolder, alles tussen het Assendelvervoetpad en
    de Spaarndamseweg, met uitzondering van de Klutenplas;

3. De Klutenplas met aangrenzende rietvelden tot de eerste omliggende sloten. 

Tellingen:

Mooi weer en de boeren zijn druk aan het maaien dus veel vogels hebben hun heil elders gezocht. Maar toch nog 45 soorten kunnen scoren en de Klutenplas is vol met leven.

 

 

Gerard en René hebben weer mooie waarnemingen gedaan als Grauwe klauwier, Watersnip en  Kieviten en Kluten.

 

René en Peter hadden een bewolkte telling met 39 soorten en veel wind. We misten de Kieviten op het menu.

 

Emmy en Peter hadden de eerste telling vlak na nieuwjaar en gelukkig nog vogels in de Hekslootpolder na al het vuurwerk! Met heel bijzonder 50 brandganzen en zilvermeeuwen als sneeuw op de velden. Kieviten en Watersnippen met kleurrijke Wintertalingen. En in het jaar van de wilde eend zo'n 134 exemplaren.

Zaterdag 14 september, prachtig weer met weinig wind. Helaas waren de boeren ook actief op het land wat voor wat verstoring zorgde. Gelukkig waren er toch nog mooi 19 Watersnippen in de Klutenplas goed te zien.

Zaterdag 17 augustus een zeer regenachtige telling maar niet koud. Toch nog 41 soorten kunnen tellen.

Juli was een zeer warme maand maar op de teldag was het gelukkig slechts 21 graden misschien dat de Waterral zich daarom zo goed lieten horen. 

 

 In mei is het altijd spannend, veel zit op de eieren maar toch nog de Blauwborst en Kluten mogen spotten!

 

 

aart roert haar staart, maar op 18 maart was het rustig weer. Met 8 Wulpen in het jaar van de wulp is toch echt wel een record!!

 

 

Ondanks de schrale wind en koude toch nog 45 soorten kunnen tellen en circa 2000 vogels. De smienten, spreeuwen, kieviten en knobbelzwanen waren goed vertegenwoordigd. Het aandoenlijkst was de Gele kwikstaart op de waterleliebladeren. 

 

Woensdag 3 oktober was er veel wind, de jager loste zijn laatste schot om 09.30 uur en de boeren waren bezig met het schoonmaken van de sloten. Verder was het mooi weer, gelukkig. Maar heel weinig soorten te scoren!

Zaterdag stond er veel wind en de boeren hadden gehooid en zijn aan het hooien. Dit heeft zeker invloed op de onderstaande resultaten. Maar het was een mooie telling met 1 wulp, 1 vliegende koekoek en prima weer. Waren we een dag later geweest hadden we 10 kemphanen kunnen noteren en een juveniel waterral. 

 

Op woensdag 23 mei begon de telling droog maar moesten Yvon en Peter toch een half uurtje in de miezer tellen. De zomertaling was goed te zien met nog 1 jong en de blauwborsten, rietzangers en rietgorzen waren zeer zanglustig. 

 

Vandaag was de lente er! De wind maakte het nog fris maar na deze korte winter zijn 50 soorten helemaal niet slecht. Ook nog 5 hazen en een hermelijn gespot.

Koud en miezerig deze zaterdag, logisch dat ik maar 33 soorten heb gezien. 

 

Met deze mooie septembertelling zagen we nog een Hermelijn en Smelleken voorbij komen.