Natuurwerkdag 27 februari

Geplaatst op: 2021-02-28 18:11:01

Met 12 personen verdeeld over de dag en in 4 teams is er weer heel veel werk verricht. 200 meter vast anti vossen raster en honderden meter schrikdraad is er uit gezet. Met dank aan de vele vrijwilligers.

 

Natuurwerkdag 27 februari
 
Download Handen uit de mouwen geslaagd!.pdf

Onderhoud Klutenplas

Geplaatst op: 2021-01-13 19:45:10

Het lijkt nog ver weg 14 maart maar we zijn weer begonnen met het opschonen van de Klutenplas. Het kleine kluteneiland was al bijna één met de oever. Dat hebben Robert en Peter woensdag 13 januari gecorrigeerd.

Onderhoud Klutenplas
 

Jaarboek Boerenlandvogels Noord-Holland 2020

Geplaatst op: 2020-12-29 19:59:03

In hoofdstuk 8 is een fraai stuk opgenomen over de Hekslootpolder. Geschreven door Martijn Struijf die leiding geeft aan de uitvoering van het 5 jarig vossenrasterproject in de Hekslootpolder. In opdracht van Spaarnelanden en in nauwoverleg met de weidevogelreggiseur Andries Kamstra en met onze vereniging wordt het project uitgevoerd.

Het Jaarboek is hier onder te downloaden maar dat kan ook via de website van LNH

Jaarboek Boerenlandvogels Noord-Holland 2020
 
Download Jaarboek Boerenlandvogels 2020 DEF.pdf

Nieuwe bankrekening bij de Triodosbank

Geplaatst op: 2020-12-02 16:55:12

Op verzoek van de ledenvergadering is er een duurzamere bank gekozen. Na een acceptatiestop bij de Triodosbank is het de vereniging eindelijk gelukt om een betaling en spaarrekening te openen. Ver. Behoud de Hekslootpolder IBAN NL98TRIO0320089738

 

Bedreiging natuurwaarden door bebouwing bij Noord Akendam

Geplaatst op: 2020-11-16 20:57:32
Bedreiging natuurwaarden door bebouwing bij Noord Akendam
 

Bedreiging natuurwaarden door bebouwing bij Noord Akendam

Geplaatst op: 2020-11-16 20:57:00

Nog meer kranten artikeen

Bedreiging natuurwaarden door bebouwing bij Noord Akendam
 

Rapportage "Vossenraster doet haar werk!"

Geplaatst op: 2020-11-16 19:25:11

Dit jaar heeft ondanks de droogte toch nog de nodige weidevogels genesteld en jongen groot gebracht. Lees hier de voortgang rapportage vossenraster van de weidevogelregisseur van de Hekslootpolder, Andries Kamstra. Met een enorme inzet en daadkracht heeft hij samen met Landschap Noord holland en de boeren Dijkzeul en Kneppers heel veel werk verricht om de vossen uit de polder te houden en dat is gelukt!

In de bijlage een uitvoerige rapportage over de soorten en de inspanningen en nog te voeren inspanningen ook op financieel gebied. Veel leesplezier.

 
Download Rapportage Hekslootpolder 2020 web.pdf

Bedreiging natuurwaarden door bebouwing bij Noord Akendam

Geplaatst op: 2020-11-07 09:58:02

De gemeente Haarlem heeft haar oog laten vallen op het terrein bij de boerderij van Noord Akendam. De eerste bebouwingsplannen waar ons bestuur haar goedkeuring voor gaf bestond uit een sauna in een boerderij achtige bebouwing met weinig of geen impact richting Hekslootpolder. Nu zijn de plannen en het gebruik van een heel ander aard en soort! ( Zie bestand Ïnpassing Vergierdeweg, 2 tekeningen)

De bebouwing valt hoger uit en steekt dieper de weilanden in en wordt pal naast het Natuurnetwerk Nederland gebied ( NNN-gebied ) aan geplaatst, waar wij vossenrasters plaatsen in samenwerking met gemeente Haarlem voor behoud van de onderdruk staande weidevogelpopulatie. Zeer tegenstrijdig beleid lijkt ons. Echter de exacte uitvoering is ons nog niet bekend dus we hopen hier nog invloed op uit te kunnen oefenen.

Overlast bezorgende bewoners worden gehuisvest, deze kunnen heel veel schade bezorgen qua geluid als muziek, vuurwerk, brommers, licht, katten, honden etc...De impact kan negatief gezien heel groot zijn. Zeker als je bedenkt dat dit één van de laatste donkere plekken in Haarlem is.

We hopen bij de gemeente onze positieve bijdrage te kunnen leveren.

Bedreiging natuurwaarden door bebouwing bij Noord Akendam
 
Download inpassing_Vergierdeweg.pdf
Pagina: van