100% Kluut

Geplaatst op: 2022-02-27 18:43:06

Zondag 24 april 2022: Kennemer Vogeldag, 100% Kluut

Nu voor de 3e keer wordt deze natuur informatie dag georganiseerd door de Ver. behoud de Hekslootpolder, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, IVN Zuid-Kennemerland en Landje van Gruijters. Het fort Benoorden Spaarndam kan worden bezocht met tentoonstellingen, er zijn kinderactiviteiten en natuur excursies. De verenigingenen presenteren zich daar en laten zien hoe mooi de gebieden zijn. Voor meer informatie: https://www.vwgzkl.nl/vogeldag-2/#more-9529  of de link: 100%Kluut

100% Kluut
 

Het scherm van de vogelkijkhut De Steltkluut is weer hersteld

Geplaatst op: 2022-02-26 17:55:20

Het scherm, bestaande uit takken, was flink geslonken. Dus was een verse lading wilgentakken wel op hun plaats. Zaterdag 26 feruari hebben onder een strak blauwe hemel met 7 personen en boer Ab met de tractor en aanhanger de klus weer geklaard. Bijgevoegd de foto's van deze actie.  

Het scherm van de vogelkijkhut De Steltkluut is weer hersteld
 
Download scherm is klaar.pdf

Vossenraster deels geplaatst

Geplaatst op: 2022-02-23 19:24:12

We hebben over 1100 meter de vossenrasters c.q. draden aangelegd. Nu kunnen de boeren aan de gang om hun gedeelten in orde te maken.

Vossenraster deels geplaatst
 
Download Vossenraster is geplaatst!.pdf

Roerdomp op bezoek!

Geplaatst op: 2021-12-18 21:03:10

Langs de Nieuwe Rijweg in de Oude Spaarndaammerpolder hebben we tijdens de 26e jaarrondtelling van de hekslootpolder een roerdomp gespot en gefilmd. Zie youtube: https://youtu.be/x71x5Cj7fAs

Roerdomp op bezoek!
 

Onderteken petitie "Behoud Santpoortse boeren"

Geplaatst op: 2021-09-20 20:45:11

Beste leden van de vereniging behoud de Hekslootpolder,

Behoud de Santpoortse boeren!

Provincie Noord Holland is momenteel bezig om in de binnenduinrand van Zuid Kennemerland nieuwe natuur te realiseren , in het kader van de afronding van het NNN (Nationaal Natuur Netwerk). Het is onder andere de bedoeling om de gronden behorende bij boerderij Westerhoeve van de familie Dijkzeul en Hofstede de Kruidberg van de familie Rutte om te vormen van een agrarische- naar een natuurbestemming. Bij dit natuurdoel zijn er praktisch geen mogelijkheden meer voor beweiding met vee op het weiland. Provincie Noord Holland spreekt zich uit voor het in hun ogen hoogst haalbare; de binnenduinrand omvormen tot vochtig hooiland.

Dit zal ongetwijfeld natuurwaarde hebben. Maar door deze omvorming gaat nog veel meer wat van waarde is verloren, zoals landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het karakteristieke beeld van Santpoort met koeien en paarden in de wei is dan verleden tijd. Wanneer wij worden gedwongen om de weilanden om te vormen tot vochtig hooiland is onze bedrijfsvoering onmogelijk en verdwijnen de laatste boeren uit Santpoort. Het gaat om onze weilanden waar onze familiebedrijven al generaties lang met liefde voor zorgen.

Er wordt gesproken over gronden die zij niet in bezit hebben. Op het terrein bij de ruïne mag überhaupt geen evenement meer georganiseerd worden als dit natuur wordt. Wie doen hier nog aan mee als er geen boeren meer in Santpoort zijn? Het programma staat vol met paard- en agrarisch gerelateerde activiteiten.  Dat is goed te zien aan de evenementen van het dorpsfeest. Ons dorp is van oorsprong een boerendorp. Mochten de plannen doorgaan, dan verliezen wij niet alleen onze historie, onze toekomst en onze bron van inkomsten. Santpoort verliest een deel van zijn karakter. 

Bij Hofstede de Kruidberg vinden meer dan honderd mensen ontspanning. Ze kunnen er in een natuurlijke omgeving bezig zijn met hun paard. Het is de enige plek in de omgeving waar de paarden 365 dagen per jaar de wei op kunnen.Daarnaast vertegenwoordigen onze bedrijven een maatschappelijke waarde. Bij de Westerhoeve worden lokaal producten gemaakt en verkocht. De klant kan letterlijk zien waar zijn eten vandaan komt.

Provincie Noord Holland schetst een idyllisch beeld van de “nieuwe natuur”, maar vertelt er niet bij tegen welke prijs dit gerealiseerd wordt. Vandaar dat wij u de andere kant van het verhaal vertellen. Wij gaan vechten voor het behoud van onze waarden en hopen dat u ons daarin steunt.
Wij en de generaties voor ons hebben hard gewerkt om onze bedrijven te maken tot wat ze vandaag zijn. We geven ze ook graag weer door aan de volgende generatie. Maar als onze weilanden vochtig hooiland moeten worden, dan houdt het op. Als we niet meewerken, dan kan de provincie over gaan tot onteigening van de weilanden. Dat andere mensen beslissen over de toekomst van je eigendom, over de toekomst van je bedrijf en de toekomst van je familie is een groot onrecht.
Daarmee komt ook het welzijn van onze dieren in gevaar. We willen dat onze dieren in hun natuurlijke behoefte kunnen voorzien. Daar is weidegang een essentieel onderdeel van. In een tijd waarin dierenwelzijn steeds belangrijker wordt, is het ondenkbaar dat we hier concessies aan doen. 

Wij willen u oproepen ons te steunen middels het ondertekenen van een petitie;Onze beide bedrijven beheren ook gronden in de Hekslootpolder, dus deze plannen raken indirect ook u als leden van de vereniging.

https://behoudboerensantpoort.petities.nl

De familie Rutte (Hofstede de Kruidberg) & de familie Dijkzeul (Boerderij Westerhoeve).


 

35 jaar Broedvogel Monitoring in de Hekslootpolder

Geplaatst op: 2021-08-14 11:36:05

In de Fitis hebben Marcel Slaterus en Andries Kamstra 35 jaar BMP tellingen in beeld gebracht. Het artikel is hieronder te downloaden.

35 jaar Broedvogel Monitoring in de Hekslootpolder
 
Download Artikel Fitis BMP.pdf

Ecologisch maaibeheer geklaard!

Geplaatst op: 2021-07-07 22:44:09

Met totaal 12 menskracht hebben we hert riet kunnen verwijderen, verspreid over 2 dagen, op de Landjes van Rein aan de Spaarndamseweg. Zie fotorapportage.

Ecologisch maaibeheer geklaard!
 
Download Ecologisch maaibeheer 3 en 7 jul 2021.pdf

Kluteneilanden vol jong leven

Geplaatst op: 2021-06-26 21:41:27

Zaterdag 26 juni over de rietkraag heen opnamen gemaakt van kluten, visdieven en kokmeeuwen op de eilandjes in de klutenplas.  Peter Davids

Kluteneilanden vol jong leven
 
Download fotos 26 juni 2021 klutenplas.pdf
Pagina: van