Doe mee met de crowdfunding koeienparasol!

Geplaatst op: 2021-05-02 11:38:35

Op initiatief van buurtbewoners, Alphons Rommelse en Marijke de Wit zetten we de koeien in de schaduw in plaats in het zonnetje! Help je mee? 

Ingezonden bericht:

De zomer staat weer voor de deur! Met ongetwijfeld vele zonuren en hoogoplopende temperaturen. Waar we van willen genieten, maar waar we ons ook tegen willen beschermen. Helaas is er geen bescherming voor de 55 koeien van melkveehouder Paul Dijkzeul die in zomer in de Hekslootpolder staan. De koeien staan daar in de brandende zon, zonder een sprankje schaduw. De koeien staan daar, in het geval van extreem weer, in de brandende zon, zonder een sprankje schaduw. Ze kunnen last krijgen van hittestress, ademhalingsmoeilijkheden, ze eten minder en produceren daardoor ook minder melk. De Hekslootpolder is beschermd gebied voor weidevogels, Daarom kunnen er geen bomen geplant worden. Samen met Paul Dijkzeul hebben we gelukkig wel een oplossing gevonden:  een mobiele koeienparasol! Die geeft schaduw aan 45 koeien en is verrijdbaar. Hij is alleen duur: 19.000 euro. De boer zelf kan 4.000 euro uitgeven. Wij willen de rest van het geld via crowdfunding bij elkaar sprokkelen! Alle beetjes helpen! Helpt u mee?

Voor meer informatie: info@rommelse.nl 

https://www.one2give.nl/crowdfundingprojecten/wens/438/koeienparasol-hekslootpolder-haarlem/account/ 

Alphons Rommelse en Marijke de Wit, betrokken bewoners in de buurt van de Hekslootpolder 

Namens de koeien en Paul: alvast heel veel dank!!! 

Doe mee met de crowdfunding koeienparasol!
 

Steun de Grutto

Geplaatst op: 2021-04-12 17:47:11

Vogelbescherming vraagt om onze inzet voor de grutto.

https://www.vogelbescherming.nl/petitie-aanvalsplan-grutto

Bij voorbaat dank.

 

Natuurwerkdag 17 maart Spaarndamseweg

Geplaatst op: 2021-03-17 21:07:13

De groenploeg van Landschap Noord-Holland heeft het riet gemaaid van 2 gebiedjes genaamd "Landjes van Rein".  ( ca 2.000 m2 ) Met vrijwilligers hebben we het riet er af geharkt en aan de kant gelegd. Het betreft aanlandingsveen waar met wat geduld en veel maaibeurten hoge botanische verwachtingen voor zijn. Rietorchissen en Grote ratelaar straks langs de Spaarndamseweg? Voor een ieder om van te genieten! Wij doen er ons best voor. 

Natuurwerkdag 17 maart Spaarndamseweg
 
Download Klus geklaard 17 maart.pdf

Natuurwerkdag 27 februari

Geplaatst op: 2021-02-28 18:11:01

Met 12 personen verdeeld over de dag en in 4 teams is er weer heel veel werk verricht. 200 meter vast anti vossen raster en honderden meter schrikdraad is er uit gezet. Met dank aan de vele vrijwilligers.

 

Natuurwerkdag 27 februari
 
Download Handen uit de mouwen geslaagd!.pdf

Onderhoud Klutenplas

Geplaatst op: 2021-01-13 19:45:10

Het lijkt nog ver weg 14 maart maar we zijn weer begonnen met het opschonen van de Klutenplas. Het kleine kluteneiland was al bijna één met de oever. Dat hebben Robert en Peter woensdag 13 januari gecorrigeerd.

Onderhoud Klutenplas
 

Jaarboek Boerenlandvogels Noord-Holland 2020

Geplaatst op: 2020-12-29 19:59:03

In hoofdstuk 8 is een fraai stuk opgenomen over de Hekslootpolder. Geschreven door Martijn Struijf die leiding geeft aan de uitvoering van het 5 jarig vossenrasterproject in de Hekslootpolder. In opdracht van Spaarnelanden en in nauwoverleg met de weidevogelreggiseur Andries Kamstra en met onze vereniging wordt het project uitgevoerd.

Het Jaarboek is hier onder te downloaden maar dat kan ook via de website van LNH

Jaarboek Boerenlandvogels Noord-Holland 2020
 
Download Jaarboek Boerenlandvogels 2020 DEF.pdf

Nieuwe bankrekening bij de Triodosbank

Geplaatst op: 2020-12-02 16:55:12

Op verzoek van de ledenvergadering is er een duurzamere bank gekozen. Na een acceptatiestop bij de Triodosbank is het de vereniging eindelijk gelukt om een betaling en spaarrekening te openen. Ver. Behoud de Hekslootpolder IBAN NL98TRIO0320089738

 

Bedreiging natuurwaarden door bebouwing bij Noord Akendam

Geplaatst op: 2020-11-16 20:57:32
Bedreiging natuurwaarden door bebouwing bij Noord Akendam
 
Pagina: van