Agenda: 

Woensdag 8 Juni "Landjes van Rein 1 en 2": Ecologisch beheer Spaarndamseweg: Van 09.30 uur - 13.00 uur Klus geklaard!

Twee rietvelden van ca 1.000 m2 zijn gemaaid door de ver. Behoud de Hekslootpolder. Dit voor een gevarieerdere flora en fauna zoals Rietorchissen en Grote ratelaar. Maar het verschralen, het weghalen van het riet moet nog gebeuren. Dus....daar zoeken we vrijwilligers voor.  

Voor vragen of om je aan te melden, secretariaat@hekslootpolder.nl 

Zaterdag 18 juni "Landje van Scheytbrug": Ecologisch beheer Vondelweg.  Spaarndamseweg: Van 09.30 uur - 13.00 uur Klus geklaard. 

We gaan langs de Vondelweg weer aan de slag op het landje van Scheytbrug in de groenstrook t.h.v. de Muiderslotweg. Met harken en hooivorken gaan we het maaisel afvoeren. Om meer bloemen en kruiden door verschraling te verkrijgen voor de biodiversiteit en een mooiere groenstrook. Kopje koffie en een lekkere frisse neus.........

Wil je ook komen helpen? Meld je dan aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl dan krijg je wat meer informatie. 

 

Jaar rond:

Stichting Ecologisch Beheer-Haarlem  (SEB-Haarlem)

Ter bevordering van de hoog nodige verschraling van rietvelden wordt het riet gemaaid en afgevoerd. Jaarrond worden de wilgen geknot langs de linie dijken en riet gemaaid door vrijwilligers die uw hulp kunnen gebruiken. Ook eens assisteren? Klik op Programma voor gedetailleerde informatie of ga naar www.seb-haarlem.nl.

IVN, leren in de natuur

Het IVN biedt het gehele jaar excursies en lezingen aan om de natuur en haar waarden voor een ieder begrijpelijk en bereikbaar te maken voor jong en oud. Klik op activiteiten of ga naar www.ivn.nl

"Beleef het van dichtbij", Recreatieschap Spaarnwoude

Voor jong en oud is er veel te doen in het recreatieschap Spaarnwoude, klik hier voor de agenda!

 

Handen uit de mouwen, meld je aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl

Jaarrond: Vogeltellingen om de week.

BMP-telling: Maart t/m juni voor gevorderde vogelaars. 

Februari: Kluteneilandjes opschonen indien noodzakelijk

Februari/maart: Assistentie plaatsing vossenrasters. 

Juni: Maaisel afvoeren langs Vondelweg. 

Juni/Juli: Vossenraster opruimen, we kunnen hulp gebruiken!

Juli/Augustus: Kluten eilanden ontdoen van onkruid.

September: Maaisel afvoeren langs Vondelweg en de Spaarndamseweg.

November/december:  Klutenplas maaien en opschot verwijderen!

 


 

Woensdag .................."Landjes van Rein 1 en 2": Ecologisch beheer Spaarndamseweg: Van 09.30 uur - 13.30 uur

Twee rietvelden van ca 1.000 m2 zijn gemaaid door de ver. Behoud de Hekslootpolder. Dit voor een gevarieerdere flora en fauna zoals Rietorchissen en Grote ratelaar. Maar het verschralen, het weghalen van het riet moet nog gebeuren. Dus....daar zoeken we vrijwilligers voor.