Agenda:

jouw hulp is meer dan welkom bij de activiteiten!

 

"Vossenrasters opruimen"

Aanstaande zaterdag 13 juni gaan we een groot deel van de vossenrasters opruimen. 6 paar handen zijn dan zeer welkom om deze klus gezamenlijk te kunnen klaren. Kan je dan om 09.00 uur bij het gemaaltje aan de Slaperdijk zijn? Het weidevogelbroedseizoen zit er weer op en de kieviten, grutto's en tureluurs maar ook de slobeenden die daar onder vallen hebben gebruik van dit veilige beschutte terrein gemaakt. Laat even weten dat je komt helpen, secretariaat@hekslootpolder.nl      Tot zaterdag!

 

"Hooien van het gras Vondelweg"

Het belangrijkste element van de verschraling is het weghalen van het gras opdat dit geen voeding biedt voor het gras. Maar daar hebben we jouw hulp bij nodig voor het harken en maaisel af te voeren. Wil je komen helpen om jouw omgeving natuurvriendelijker te maken? Meld je aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl  Samen bereiken we veel.

 

Jaar rond:

Stichting Ecologisch Beheer-Haarlem  (SEB-Haarlem)

Ter bevordering van de hoog nodige verschraling van rietvelden wordt het riet gemaaid en afgevoerd. Jaarrond worden de wilgen geknot langs de linie dijken en riet gemaaid door vrijwilligers die uw hulp kunnen gebruiken. Ook eens assisteren? Klik op Programma voor gedetailleerde informatie of ga naar www.seb-haarlem.nl.

IVN, leren in de natuur

Het IVN biedt het gehele jaar excursies en lezingen aan om de natuur en haar waarden voor een ieder begrijpelijk en bereikbaar te maken voor jong en oud. Klik op activiteiten of ga naar www.ivn.nl

"Beleef het van dichtbij", Recreatieschap Spaarnwoude

Voor jong en oud is er veel te doen in het recreatieschap Spaarnwoude, klik hier voor de agenda!

 

Handen uit de mouwen, meld je aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl

Jaarrond: Vogeltellingen om de week.

BMP-telling: Maart t/m juni voor gevorderde vogelaars. 

Februari/maart: Assistentie plaatsing vossenrasters. 

Eind juni: Maaisel afvoeren langs Vondelweg. 

Juni/Juli: Vossenraster opruimen, we kunnen hulp gebruiken!

September/oktober: Maaisel afvoeren langs Vondelweg.

Novenber/december: Kluteneilanden schoonmaken, maaien en opschot verwijderen! 


Zaterdag ..................09.30 uur:

"Handen uit de mouwen"

De jaarlijkse schoonmaak van de kluteneilanden bij vogelkijkhut de Steltkluut is verschoven naar november i.p.v. de gebruikelijke maand februari. We hopen nu op beter weer en hogere temperaturen.

Voor dit jaar staat het vernieuwen van het worteldoek op het programma voor het grote eiland. Dus plantenresten, grind en grond er af, nieuw worteldoek eroverheen en vervolgens grind spoelen en terug op het eiland aanbrengen. Daarnaast hebben we nog 3 objecten, kleine eiland, het vlot en de grindplaat. Dus er kan ook nog riet worden gemaaid. 

Al met al een flinke klus, maar vele handen........

En de beloning laat misschien even op zich wachten maar wordt volgend jaar goed gemaakt door de in maart tot juni broedende kluten, visdiefjes, kokmeeuw(en) en misschien zelfs kleine plevieren.

Dus wil je komen helpen meld je dan bij Peter Davids aan op pbbkdavids@gmail.com en vermeld daarbij je schoenmaat opdat we een passende waadbroek/lieslaarzen kunnen verzorgen. Voor koffie wordt gezorgd. 

Tot ziens?