Latest Documents

> See all related Documents

Agenda:

Klus geklaard 3 en 7 juli 2021: 

Landjes van Rein 1 en 2: Ecologisch beheer Spaarndamseweg: 

Twee rietvelden van ca 1.000 m2 zijn gemaaid door Landschap Noord-Holland in overleg met de vereniging Behoud de hekslootpolder en gemeente Haarlem. Dit voor een gevarieerdere flora en fauna zoals Rietorchissen en Grote ratelaar. Er is geld voor 2x maaien maar het verschralen, het weghalen van het riet, is er niet. Dus....daar zoeken we vrijwilligers voor. 

Doe je mee? Voor de ochtend of middagploeg? Of de hele dag? 

Laat het mij weten dan stuur ik je de "Handen uit de mouwen" uitnodiging.

Peter Davids

secretariaat@hekslootpolder.nl 

Landje van Scheytbrug: ecologisch maaibeheer 09.30 uur tot 13.00 uur:  

We gaan langs de Vondelweg weer aan de slag op het landje van Scheytbrug in de groenstrook t.h.v. de Muiderslotweg. Met harken en hooivorken gaan we het maaisel afvoeren. Om meer bloemen en kruiden door verschraling te verkrijgen voor de biodiversiteit en een mooiere groenstrook. Kopje koffie en een lekkere frisse neus.........

Wil je ook komen helpen? Meld je dan aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl

 

  

"Handen uit de mouwen"


Zaterdag 18 september 10.0 uur tot 14.00 uur:  

World CleunUp Day

De vereniging stelt 2 vuilknijpers en zakhouders met plastic zakken beschikbaar voor deze dag om 2 tot 4 vrijwilligers langs de rand van de Hekslootpolder vuil te kunnen laten "rapen". Meld je aan!  Secretariaat@hekslootpolder.nl

  

 

 

 

 

 Jaar rond:

Stichting Ecologisch Beheer-Haarlem  (SEB-Haarlem)

Ter bevordering van de hoog nodige verschraling van rietvelden wordt het riet gemaaid en afgevoerd. Jaarrond worden de wilgen geknot langs de linie dijken en riet gemaaid door vrijwilligers die uw hulp kunnen gebruiken. Ook eens assisteren? Klik op Programma voor gedetailleerde informatie of ga naar www.seb-haarlem.nl.

IVN, leren in de natuur

Het IVN biedt het gehele jaar excursies en lezingen aan om de natuur en haar waarden voor een ieder begrijpelijk en bereikbaar te maken voor jong en oud. Klik op activiteiten of ga naar www.ivn.nl

"Beleef het van dichtbij", Recreatieschap Spaarnwoude

Voor jong en oud is er veel te doen in het recreatieschap Spaarnwoude, klik hier voor de agenda!

 

Handen uit de mouwen, meld je aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl

Jaarrond: Vogeltellingen om de week.

BMP-telling: Maart t/m juni voor gevorderde vogelaars. 

Februari: Kluteneilandjes opschonen indien noodzakelijk

Februari/maart: Assistentie plaatsing vossenrasters. 

Juni: Maaisel afvoeren langs Vondelweg. 

Juni/Juli: Vossenraster opruimen, we kunnen hulp gebruiken!

Juli: Kluten eilanden ontdoen van onkruid.

September: Maaisel afvoeren langs Vondelweg.

November/december:  Klutenplas maaien en opschot verwijderen!