Agenda:

"Handen uit de mouwen"

We gaan langs de Vondelweg weer aan de slag in de groenstrook t.h.v. de Muiderslotweg. Met seizen gaan we de grassen, pitrus en zuring te lijf. Dit wordt opgeharkt en moet worden afgevoerd. Om meer bloemen en kruiden door verschraling te verkrijgen voor de biodiversiteit en een mooiere groenstrook. Kopje koffie en een lekkere frisse neus.........

Wil je ook komen helpen? Meld je dan aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl

 

Zaterdag .. september 10.0 uur tot 14.00 uur:  

World CleunUp Day

De vereniging stelt 2 vuilknijpers en zakhouders met plastic zakken beschikbaar voor deze dag om 2 tot 4 vrijwilligers langs de rand van de Hekslootpolder vuil te kunnen laten "rapen". 

  

 

 

 

 

 Jaar rond:

Stichting Ecologisch Beheer-Haarlem  (SEB-Haarlem)

Ter bevordering van de hoog nodige verschraling van rietvelden wordt het riet gemaaid en afgevoerd. Jaarrond worden de wilgen geknot langs de linie dijken en riet gemaaid door vrijwilligers die uw hulp kunnen gebruiken. Ook eens assisteren? Klik op Programma voor gedetailleerde informatie of ga naar www.seb-haarlem.nl.

IVN, leren in de natuur

Het IVN biedt het gehele jaar excursies en lezingen aan om de natuur en haar waarden voor een ieder begrijpelijk en bereikbaar te maken voor jong en oud. Klik op activiteiten of ga naar www.ivn.nl

"Beleef het van dichtbij", Recreatieschap Spaarnwoude

Voor jong en oud is er veel te doen in het recreatieschap Spaarnwoude, klik hier voor de agenda!

 

Handen uit de mouwen, meld je aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl

Jaarrond: Vogeltellingen om de week.

BMP-telling: Maart t/m juni voor gevorderde vogelaars. 

Februari: Kluteneilandjes opschonen indien noodzakelijk

Februari/maart: Assistentie plaatsing vossenrasters. 

Eind juni: Maaisel afvoeren langs Vondelweg. 

Juni/Juli: Vossenraster opruimen, we kunnen hulp gebruiken!

Juli: Kluten eilanden ontdoen van onkruid.

September: Maaisel afvoeren langs Vondelweg.

November/december:  Klutenplas maaien en opschot verwijderen!