Broedende Kluten, visdieven en kokmeeuwen 2

Geplaatst op: 2019-06-24 15:57:49

De kleine pullen worden groot!

Broedende Kluten, visdieven en kokmeeuwen 2
 

Broedende Kluten, visdieven en kokmeeuwen

Geplaatst op: 2019-05-08 09:27:17

Ook dit jaar wordt de Klutenpas en haar eilandjes goed bezocht!

Broedende Kluten, visdieven en kokmeeuwen
 

Kievitsnesten

Geplaatst op: 2019-04-08 17:20:32

Andries Kamstra heeft deze foto gemaakt met zicht op Spaarndam. 4 Kievitseieren een mooie start van de lente.

Bij de Klutenplas vestigen zich ook zo'n 8 paar Kluten of worden dat er nog meer?

Kievitsnesten
 

Vossenrasters weer geplaatst

Geplaatst op: 2019-02-24 16:16:12

Totaal is er weer 1800 meter vossenrasters geplaatst. Ook landschap Noord-Holland heeft hier aan mee gewerkt met een bedraad vossenraster langs de slootranden. We hadden met 9 mensen een beste kluif aan maar het was stralend weer. 

 

Vossenwerend hekwerk geplaatst

Geplaatst op: 2019-02-24 16:10:36

De rommelhoek bij de voormalige vogelkijkhut hebben we om kunnen toveren naar een netter vossenwerend hek van 2 meter hoog!

Vossenwerend hekwerk geplaatst
 

Natuurwerkdag succes

Geplaatst op: 2019-02-24 16:09:41

Met 17 paar handen kan je veel doen. Enorm grote takkenbos bij de voormalige paddenpoel getransporteert naar de vogelkijhut de Steltkluut en er voor een mooie haag van gemaakt.

 

Natuurwerkdag succes
 

Reactie op de plannen Noord Akendam

Geplaatst op: 2019-01-11 20:36:53

Hierbij de reactie van Tom van den Boomen op het ontwerp van Noord Akendam, deze brief wordt mede gedragen door het bestuur van de vereniging Behoud de Hekslootpolder. Wij zijn tegen een 2e "Vila Westend" met veel verlichting en feesten aan de rand van één van de donkerste plekken van Haarlem.

Buitenplaats Nieuw Akendam in Hekslootpolder ?

Bij het artikel van Henk Geist in het Haarlems Dagblad van 5 januari j.l. willen het bestuur en leden van de vereniging Behoud de Hekslootpolder, graag de nodige kanttekeningen plaatsen. We komen tot de volgende reactie op de nieuwe plannen om de oude stolpboerderij te herbouwen tot “fraaie buitenplaats met onder meer een restaurant met terras en b.v. een medisch kinderdagverblijf”.

De Vereniging Behoud de Hekslootpolder heeft als centrale doelstelling sinds haar oprichting in 1985 : “ de instandhouding van de polder als open gebied met behoud en zo mogelijk verbetering van de milieu-ecologische waarden”. Het zal een ieder duidelijk zijn dat stedelijke functies als een restaurant met terras en een medisch kinderdagverblijf op gespannen voet staan met deze doelstelling. Om dezelfde reden waren wij in 2008 in eerste instantie tegen de komst van Sauna van Egmond. De  Heksloot- polder is onderdeel was van de Ecologische Hoofdstructuur en de Rijksbufferzone. Beiden zijn ingesteld om natuurwaarden te behouden en te vergroten en verstedelijking tegen te gaan.

In eerste instantie hebben wij zelf een plan ontwikkeld voor een natuur- en milieucentrum met onderdak voor regionaal werkende vrijwilligersorganisaties op de plek van Nieuw Akendam. Omdat dit plan in de ogen van het Recreatieschap te weinig geld opleverde, koos het Schap in plaats daarvan voor sauna van Egmond. Toen ze daar na acht jaar (!) onderhandelen geen overeenkomst mee konden bereiken werd de zaak afgeblazen en nagedacht over een nieuw plan. Dat plan ligt nu voor.

Ook dit nieuwe plan levert het Schap veel geld op in de vorm van huur en erfpacht maar levert grote problemen op voor de rust en de natuur in de Hekslootpolder.

Wat te denken van alle gasten die een restaurant in de avonduren met de auto willen bereiken, de ruime parkeergelegenheid die moet worden gemaakt, de lichtverstrooiing  die “veel glas in de gevels” met zich meebrengt en het lawaai dat veel auto’s en gasten nu eenmaal maken. Omdat wij als Vereniging tot een compromis bereid zijn, zijn wij in 2008 akkoord gegaan met de komst van sauna van Egmond maar wel onder strakke voorwaarden. De eigenaren van de sauna waren bereid om aan die voorwaarden tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door het afschermen van de geparkeerde auto’s met groen blijvende heggen, een minimum aan verlichting buiten en een minimum aan lichtverstrooiing vanuit binnen. Nieuwbouw zou plaatsvinden in de sfeer en vorm van grote boerenschuren en een nieuw te graven sloot zou de toegang tot de weilanden af sluiten voor publiek.Ook werd de toezegging gedaan dat de uilenkast waar meerdere jaren de zeldzame kerkuil broedde een goede nieuwe plaats in het complex zou krijgen. Verder was en is ons uitgangspunt dat ruimtebeslag voor nieuwbouw richting de weilanden voor ons onbespreekbaar is. 

Als de nieuwe eigenaar en initiatiefnemer van “Nieuw Akendam B.V.”  bereid is tot dit soort aanpassingen van hun plan, behoort een nieuwe bestemming wellicht tot de mogelijkheden.

Tom van den Boomen
Vanaf 1985 lid van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder

Reactie op de plannen Noord Akendam
 
Download Buitenplaats Nieuw Akendam in Hekslootpolder[1308].pdf

Oplossing woordzoeker najaar 2018

Geplaatst op: 2018-11-08 20:26:27

De oplossing is: fluitenkruid

 
Pagina: van