Bedreiging natuurwaarden door bebouwing bij Noord Akendam

Geplaatst op: 2020-11-07 09:58:02

De gemeente Haarlem heeft haar oog laten vallen op het terrein bij de boerderij van Noord Akendam. De eerste bebouwingsplannen waar ons bestuur haar goedkeuring voor gaf bestond uit een sauna in een boerderij achtige bebouwing met weinig of geen impact richting Hekslootpolder. Nu zijn de plannen en het gebruik van een heel ander aard en soort! ( Zie bestand Ïnpassing Vergierdeweg, 2 tekeningen)

De bebouwing valt hoger uit en steekt dieper de weilanden in en wordt pal naast het Natuurnetwerk Nederland gebied ( NNN-gebied ) aan geplaatst, waar wij vossenrasters plaatsen in samenwerking met gemeente Haarlem voor behoud van de onderdruk staande weidevogelpopulatie. Zeer tegenstrijdig beleid lijkt ons. Echter de exacte uitvoering is ons nog niet bekend dus we hopen hier nog invloed op uit te kunnen oefenen.

Overlast bezorgende bewoners worden gehuisvest, deze kunnen heel veel schade bezorgen door geluidsoverast als muziek, vuurwerk, brommers, maar ook door licht, katten, honden etc...De natuur impact kan negatief gezien heel groot zijn. Zeker als je bedenkt dat dit één van de laatste donkere plekken in Haarlem is.

We hopen bij de gemeente onze positieve bijdrage te kunnen leveren.

Bedreiging natuurwaarden door bebouwing bij Noord Akendam
 
Download inpassing_Vergierdeweg.pdf

Ecologisch maaibeheer Klus geklaard!

Geplaatst op: 2020-11-07 09:55:03

Het 2e maal maaien en afvoeren is gelukt op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober. Met totaal 10 vrijwilligers over anderhalve dag verdeeld zijn de werkzaamheden verricht. Met goed weer en een kop koffie met koek verliep het voorspoedig.

Zie foto repportage, "klus geklaard".

 
Download Klus geklaard.pdf

19 september World CleanUp day

Geplaatst op: 2020-09-04 20:28:14

Dit jaar doet de vereniging mee met deze schoonmaakdag door het beschikbaar stellen van 2 vuilknijpers, 2 zakhouder en plastic zakken. Vrijwilligers kunnen die ophalen bij de laatste brug langs de Heksloot vanaf 10.00 uur en uiterlijk 14.00 uur weer terug brengen. We hopen reacties te krijgen op ons aanbod. Voor meer informatie over de CleanUp Day:

www.cleuanupday.org

19 september World CleanUp day
 

Jaarrond telling Hekslootpolder

Geplaatst op: 2020-08-29 12:53:02

De vogeltellingen in de Hekslootpolder gaan gewoon door dit jaar, onder dankzegging aan de tellers. Onder de rubriek Agenda zijn de tellingen van vele maanden ter inzage. Zoals deze telling op een zeer regenachtige zaterdagochtend.

Jaarrond telling Hekslootpolder
 

Twee planten van de rode lijst ontdekt

Geplaatst op: 2020-08-11 12:18:25

Knnv-er Dick Kortekaas heeft twee rode lijst soorten ontdekt aan de rand van de Hekslootpolder, het betreft de Dubbelkelk en de IJzerhard. Planten die op weinig voorkomende specifieke grond samenstellingen voorkomen. Het reguliere onderhoud ligt bij de gemeente Haarlem. De gemeente is gevraagd of op deze locatie ecologisch beheer kan worden toegepast opdat de planten hun zaden ook voor het volgende jaar kunnen laten vallen.

 

 

Bel Spaarnelanden bij te veel afval, 14023

Geplaatst op: 2020-08-11 12:07:56

Ook de recreatiedruk in de Hekslootpolder en aan het Spaarne is toegenomen door alle recreanten. Helaas met heel veel afval achterlatend. Vrijwilligers ruimen regelmatig zwerfvuil op maar als het te gortig wordt melden we dit bij de gemeente en/of Spaarnelanden via bijvoorbeeld 14023 of de app: Buiten Beter?  Maar het tijdig melden mag iedereen doen opdat het rondje Hekslootpolder aangenaam blijft.

Bel Spaarnelanden bij te veel afval, 14023
 

Kleurrijk Hekslootpolder

Geplaatst op: 2020-08-10 14:56:34

Korte kleurrijke impressie van de Hekslootpolder d.d. 10 augustus door Peter Davids

 
Download Kleurrijk Hekslootpolder 10 aug 20.pdf

Kluten eilanden opgeschoond

Geplaatst op: 2020-07-22 15:20:38

In afwijking van voorgaande jaren, dat we in november of in februari de eilandjes gingen opschonen met vaak barre omstandigheden, hebben we nu al de eilandjes ontdaan van alle onkruiden die er spontaan zijn opgekomen in het zeer succesvolle broedseizoen.

Met deze actie bieden we de vogels nog een 2e broedkans en voorkomen we dat de planten hun zaden droppen en de planten als meststof achter blijven op de eilandjes. 

In februari kunnen we altijd nog een schoonmaak beurt inplannen wanneer dit nodig blijkt.

Kluten eilanden opgeschoond
 
Download 22 juli eilandjes opschonen.pdf
Pagina: van