Twee planten van de rode lijst ontdekt

Geplaatst op: 2020-08-11 12:18:25

Knnv-er Dick Kortekaas heeft twee rode lijst soorten ontdekt aan de rand van de Hekslootpolder, het betreft de Dubbelkelk en de IJzerhard. Planten die op weinig voorkomende specifieke grond samenstellingen voorkomen. Het reguliere onderhoud ligt bij de gemeente Haarlem. De gemeente is gevraagd of op deze locatie ecologisch beheer kan worden toegepast opdat de planten hun zaden ook voor het volgende jaar kunnen laten vallen.

 

 

Bel Spaarnelanden bij te veel afval, 14023

Geplaatst op: 2020-08-11 12:07:56

Ook de recreatiedruk in de Hekslootpolder en aan het Spaarne is toegenomen door alle recreanten. Helaas met heel veel afval achterlatend. Vrijwilligers ruimen regelmatig zwerfvuil op maar als het te gortig wordt melden we dit bij de gemeente en/of Spaarnelanden via bijvoorbeeld 14023 of de app: Buiten Beter?  Maar het tijdig melden mag iedereen doen opdat het rondje Hekslootpolder aangenaam blijft.

Bel Spaarnelanden bij te veel afval, 14023
 

Kleurrijk Hekslootpolder

Geplaatst op: 2020-08-10 14:56:34

Korte kleurrijke impressie van de Hekslootpolder d.d. 10 augustus door Peter Davids

 
Download Kleurrijk Hekslootpolder 10 aug 20.pdf

Kluten eilanden opgeschoond

Geplaatst op: 2020-07-22 15:20:38

In afwijking van voorgaande jaren, dat we in november of in februari de eilandjes gingen opschonen met vaak barre omstandigheden, hebben we nu al de eilandjes ontdaan van alle onkruiden die er spontaan zijn opgekomen in het zeer succesvolle broedseizoen.

Met deze actie bieden we de vogels nog een 2e broedkans en voorkomen we dat de planten hun zaden droppen en de planten als meststof achter blijven op de eilandjes. 

In februari kunnen we altijd nog een schoonmaak beurt inplannen wanneer dit nodig blijkt.

Kluten eilanden opgeschoond
 
Download 22 juli eilandjes opschonen.pdf

Op zoek naar ecologisch beheer

Geplaatst op: 2020-06-14 11:37:48

Samen met Rein Leguijt van LNH en Dick Kortekaas van KNNV op zoek naar locaties om ecologisch beheer toe te passen met als doel meer bloemen en insecten te verkrijgen. Tevens is het belangrijk om bewoners bij het groenbeheer te betrekken. Met het helpen bij het jaarlijks verschralen van rietvelden om meer bloemen en insecten als vlinders te verkrijgen lukt dit prima. Het  omvormen van het riet naar bloemrijkere percelen moet natuurlijk niet ten kostte gaan van de rietvogels daarom laten we 4 meter riet staan langs de oevers.

Op zoek naar ecologisch beheer
 

Artikel Wijkkrant Dietsveld

Geplaatst op: 2020-06-09 19:42:34

Martin heeft de vereniging weer even in het zonnetje gezet door publicatie van dit artikel.

 
Download Nieuwsbrief Wijkraad Dietsveld blad 3.pdf

Ecologisch maaien van start!

Geplaatst op: 2020-06-06 22:08:00

De weergoden waren de 10 menskracht sterke maaiploeg goed gezind op 6 juni. 3 zeisen, 3 harken en 450 m2 heel hoog gras zijn geslecht door ons in 3 uur. En de weergoden waren ons goed gezind. Het eerste deel van drie is gemaaid en afgevoerd, in september en april volgen de overige delen et...... een meer jaren project om het gras en pitrus om te toveren tort bloemrijker en insectenrijkere beplanting. Schroom niet om te komen helpen! Meld je aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl

Ecologisch maaien van start!
 

Barstens vol jonge vogels

Geplaatst op: 2020-05-21 12:12:52

De Nijlgans, Kokmeeuwen en de Kluten hebben nu jongen, de pulletjes scharrelen rond op zoek naar eten. de ouders verdedigen hun jongen. Drukte van jewelste! Ook zoekt een slobeend vrouwtje met 6 of 8 pullen haar weg door de sloten. De Witte kwikstaart is met voer onderweg naar haar jongen net als de Blauwborst 2x bij de voormalige vogelkijkhut.

Barstens vol jonge vogels
 
Pagina: van