Onderteken petitie "Behoud Santpoortse boeren"

Geplaatst op: 2021-09-20 20:45:11

Beste leden van de vereniging behoud de Hekslootpolder,

Behoud de Santpoortse boeren!

Provincie Noord Holland is momenteel bezig om in de binnenduinrand van Zuid Kennemerland nieuwe natuur te realiseren , in het kader van de afronding van het NNN (Nationaal Natuur Netwerk). Het is onder andere de bedoeling om de gronden behorende bij boerderij Westerhoeve van de familie Dijkzeul en Hofstede de Kruidberg van de familie Rutte om te vormen van een agrarische- naar een natuurbestemming. Bij dit natuurdoel zijn er praktisch geen mogelijkheden meer voor beweiding met vee op het weiland. Provincie Noord Holland spreekt zich uit voor het in hun ogen hoogst haalbare; de binnenduinrand omvormen tot vochtig hooiland.

Dit zal ongetwijfeld natuurwaarde hebben. Maar door deze omvorming gaat nog veel meer wat van waarde is verloren, zoals landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het karakteristieke beeld van Santpoort met koeien en paarden in de wei is dan verleden tijd. Wanneer wij worden gedwongen om de weilanden om te vormen tot vochtig hooiland is onze bedrijfsvoering onmogelijk en verdwijnen de laatste boeren uit Santpoort. Het gaat om onze weilanden waar onze familiebedrijven al generaties lang met liefde voor zorgen.

Er wordt gesproken over gronden die zij niet in bezit hebben. Op het terrein bij de ruïne mag überhaupt geen evenement meer georganiseerd worden als dit natuur wordt. Wie doen hier nog aan mee als er geen boeren meer in Santpoort zijn? Het programma staat vol met paard- en agrarisch gerelateerde activiteiten.  Dat is goed te zien aan de evenementen van het dorpsfeest. Ons dorp is van oorsprong een boerendorp. Mochten de plannen doorgaan, dan verliezen wij niet alleen onze historie, onze toekomst en onze bron van inkomsten. Santpoort verliest een deel van zijn karakter. 

Bij Hofstede de Kruidberg vinden meer dan honderd mensen ontspanning. Ze kunnen er in een natuurlijke omgeving bezig zijn met hun paard. Het is de enige plek in de omgeving waar de paarden 365 dagen per jaar de wei op kunnen.Daarnaast vertegenwoordigen onze bedrijven een maatschappelijke waarde. Bij de Westerhoeve worden lokaal producten gemaakt en verkocht. De klant kan letterlijk zien waar zijn eten vandaan komt.

Provincie Noord Holland schetst een idyllisch beeld van de “nieuwe natuur”, maar vertelt er niet bij tegen welke prijs dit gerealiseerd wordt. Vandaar dat wij u de andere kant van het verhaal vertellen. Wij gaan vechten voor het behoud van onze waarden en hopen dat u ons daarin steunt.
Wij en de generaties voor ons hebben hard gewerkt om onze bedrijven te maken tot wat ze vandaag zijn. We geven ze ook graag weer door aan de volgende generatie. Maar als onze weilanden vochtig hooiland moeten worden, dan houdt het op. Als we niet meewerken, dan kan de provincie over gaan tot onteigening van de weilanden. Dat andere mensen beslissen over de toekomst van je eigendom, over de toekomst van je bedrijf en de toekomst van je familie is een groot onrecht.
Daarmee komt ook het welzijn van onze dieren in gevaar. We willen dat onze dieren in hun natuurlijke behoefte kunnen voorzien. Daar is weidegang een essentieel onderdeel van. In een tijd waarin dierenwelzijn steeds belangrijker wordt, is het ondenkbaar dat we hier concessies aan doen. 

Wij willen u oproepen ons te steunen middels het ondertekenen van een petitie;Onze beide bedrijven beheren ook gronden in de Hekslootpolder, dus deze plannen raken indirect ook u als leden van de vereniging.

https://behoudboerensantpoort.petities.nl

De familie Rutte (Hofstede de Kruidberg) & de familie Dijkzeul (Boerderij Westerhoeve).


 

35 jaar Broedvogel Monitoring in de Hekslootpolder

Geplaatst op: 2021-08-14 11:36:05

In de Fitis hebben Marcel Slaterus en Andries Kamstra 35 jaar BMP tellingen in beeld gebracht. Het artikel is hieronder te downloaden.

35 jaar Broedvogel Monitoring in de Hekslootpolder
 
Download Artikel Fitis BMP.pdf

Ecologisch maaibeheer geklaard!

Geplaatst op: 2021-07-07 22:44:09

Met totaal 12 menskracht hebben we hert riet kunnen verwijderen, verspreid over 2 dagen, op de Landjes van Rein aan de Spaarndamseweg. Zie fotorapportage.

Ecologisch maaibeheer geklaard!
 
Download Ecologisch maaibeheer 3 en 7 jul 2021.pdf

Kluteneilanden vol jong leven

Geplaatst op: 2021-06-26 21:41:27

Zaterdag 26 juni over de rietkraag heen opnamen gemaakt van kluten, visdieven en kokmeeuwen op de eilandjes in de klutenplas.  Peter Davids

Kluteneilanden vol jong leven
 
Download fotos 26 juni 2021 klutenplas.pdf

Artikel 21 juni in het Haarlems Dagblad

Geplaatst op: 2021-06-26 21:35:53
Artikel 21 juni in het Haarlems Dagblad
 

Op eens zijn er koereigers!

Geplaatst op: 2021-05-22 12:56:07

Voor de 3e keer in 10 jaar hebben we bezoek van 4 koereigers gehad. Martha heeft deze kleine witte reiger gespot. Er is een kort filmpje van gemaakt. Klik hier

 

Op eens zijn er koereigers!
 

Doe mee met de crowdfunding koeienparasol!

Geplaatst op: 2021-05-02 11:38:35

Op initiatief van buurtbewoners, Alphons Rommelse en Marijke de Wit zetten we de koeien in de schaduw in plaats in het zonnetje! Help je mee? 

Ingezonden bericht:

De zomer staat weer voor de deur! Met ongetwijfeld vele zonuren en hoogoplopende temperaturen. Waar we van willen genieten, maar waar we ons ook tegen willen beschermen. Helaas is er geen bescherming voor de 55 koeien van melkveehouder Paul Dijkzeul die in zomer in de Hekslootpolder staan. De koeien staan daar in de brandende zon, zonder een sprankje schaduw. De koeien staan daar, in het geval van extreem weer, in de brandende zon, zonder een sprankje schaduw. Ze kunnen last krijgen van hittestress, ademhalingsmoeilijkheden, ze eten minder en produceren daardoor ook minder melk. De Hekslootpolder is beschermd gebied voor weidevogels, Daarom kunnen er geen bomen geplant worden. Samen met Paul Dijkzeul hebben we gelukkig wel een oplossing gevonden:  een mobiele koeienparasol! Die geeft schaduw aan 45 koeien en is verrijdbaar. Hij is alleen duur: 19.000 euro. De boer zelf kan 4.000 euro uitgeven. Wij willen de rest van het geld via crowdfunding bij elkaar sprokkelen! Alle beetjes helpen! Helpt u mee?

Voor meer informatie: info@rommelse.nl 

https://www.one2give.nl/crowdfundingprojecten/wens/438/koeienparasol-hekslootpolder-haarlem/account/ 

Alphons Rommelse en Marijke de Wit, betrokken bewoners in de buurt van de Hekslootpolder 

Namens de koeien en Paul: alvast heel veel dank!!! 

Doe mee met de crowdfunding koeienparasol!
 

Steun de Grutto

Geplaatst op: 2021-04-12 17:47:11

Vogelbescherming vraagt om onze inzet voor de grutto.

https://www.vogelbescherming.nl/petitie-aanvalsplan-grutto

Bij voorbaat dank.

 
Pagina: van