De broedvogels van de Hekslootpolder tussen 1985 en 2015.

Broedvogels tot en met 1983

Weidevogels, een typisch Nederlands verschijnsel

De stamgasten onder de weidevogels

Weidevogels die vrijwel zijn verdwenen

Eenden, altijd aanwezig

Ganzen, nieuw en niet te stuiten

Nog meer liefhebbers van water

Slecht gaat het niet met de rietvogels

Vier oude bekenden

Vijf nieuwkomers

De Klutenplas

De fazant verscheen maar de patrijs verdween

Drie polderbroeders

Twee soorten zawluwen

En dan nog de randfiguren

Tot slot