Ecologisch maaibeheer, 

Zuidpunt Hekslootpolder, 

Stichting Ecologisch Beheer Haarlem, SEB-Haarlem, pleegt al heel lang ecologisch beheer in opdracht van het Recreatieschap in de zuidpunt van de Hekslootpolder met mooi resultaat aan bloemen en insecten. Dit is een gebiedje van slechts 100- 150 m2.

Veranderend natuurbeheer in de Hekslootpolder,

Na vele jaren gefocust te hebben op de vogels en met name de weidevogels zien we om ons heen steeds meer vraag naar biodiversiteit en daarbij behorend ecologisch maaibeheer. We proberen de boeren hier ook in mee te nemen maar die hebben hun eigen belangen in deze. Dus wanneer het niet grootschalig kan, willen we dit kleinschalig oppakken en bieden we tevens gelegenheid aan omwonenden en anderen om lekker buiten in de natuur te werken en hun steentje bij te dragen.

Langs de Vondelweg,

Vanuit de wijk werd begin 2020 gevraagd of de bermen niet ecologisch gemaaid kon worden. Het recreatieschap heeft er geen geld voor dus hebben we zelf een stuk berm van ca 1400 m2 geadopteerd ter hoogte van de Muiderslotweg, Landje van Scheytbrug genaamd.

                    

Betrekken bij Groen: 

Dank zij de “Betrekken bij Groen” subsidie van de Provincie Noord Holland t.w.v. € 850,00 hebben we in 2020 tuingereedschap aan kunnen schaffen om het ecologisch maaibeheer, langs de Vondelweg ter hoogte van de Muiderslotweg, te kunnen uitvoeren.

Verschralen, 

In samenwerking met het Recreatieschap Spaarnwoude zijn er borden rond het perceel Landje van Scheytbrug geplaatst met “ecologisch maaibeheer” opdat de reguliere hovenier er niet gaat klepelen. Op advies van Rein Leguijt van Landschap Noord-Holland (LNH)  zijn we begonnen met het ontwateren van het gebiedje door twee afwaterende greppels te graven. De bedoeling is om de eerste 3 á 4 jaar in maart en september het gebiedje te maaien en af te voeren. Die plekken die botanisch interessanter worden krijgen een aangepast beheer en wanneer de insecten dit noodzakelijk maken wordt er ter zijner tijd mozaïek maaibeheer toegepast. Het streven is om kruidenrijkere en insecten interessante bloemen te verkrijgen door het verschralen van de grond.

 

Voortgang

De resultaten worden al zichtbaar in het voorjaar van 2023 vooral op de Landjes van Rein langs de Spaarndamseweg. Heel veel Echte koeokoeksbloemen, Pinksterbloemen en de vlinders weten het nu ook te vinden.

  

 

 

Inventarisatie planten Vondelweg gebiedje door Dick Kortekaas;

 

Alie Nijendaal heeft in het voorjaar 2020 de insecten geïnventariseerd op het Landje van Scheytbrug welke ze voor haar fotolens kon krijgen. Dus niet uitpunttend onderzicht maar toch nog 128 soorten kunnen vastleggen. De waarnemingen en haar foto's zijn te bezien op: waarneming.nl