Latest Documents

> See all related Documents
Ringslangen in de Hekslootpolder?
 
Begin 2023 is de vereniging benaderd door Landschap Noord-Holland met de mededeling dat vanuit het ecologisch diversiteitsplan van de gemeente Haarlem ook ringslangbroeihopen worden gemaakt her en der rondom Haarlem. Één van die locaties is naast het Landje van Rein 1 vlakbij het fort Spaarndam Zuid.
 
 
 
Zo'n ringslangbroeihoop moet jaarlijks worden onderhouden en daar zocht men mensen voor. Onze vereniging wil dit natuurlijk op zich nemen want zeg nou zelf......hoe spannend is dat wel niet? In oktober-november moet de broedhoop worden ververst met takken en riet en slootmateriaal. Zie ook de handout broedhopen.
 


PERSBERICHT Landschap Noord-Holland:

– Broeihopen voor ringslangen in Haarlem                                                maart 2023

Gemeente Haarlem zet zich in voor een duurzame leefomgeving voor mens en dier in de stad.  Zo krijgt de ringslang de kans zich te vestigen en voort te planten in Haarlem. Om deze slangensoort een handje te helpen zijn Spaarnelanden nv en Natuurlijke Zaken, de partners in de uitvoering van het ecologische programma, gevraagd om speciale broeihopen aan te leggen. De broeihopen zijn essentieel voor voortplanting van de ringslang. Het ringslangvrouwtje kruipt in de broeihoop en legt hier haar eieren. De ringslang is de enige slangensoort die voor komt in Noord-Holland. En wees niet bang als je er eentje ziet, dit prachtige dier is niet giftig.

Waarom broeihopen belangrijk zijn
De ringslang is voor zijn voortplanting afhankelijk van geschikte plekken om zijn eieren af te zetten. Van nature doen zij dat op plekken waar rottend organisch materiaal aanwezig is zoals bij elkaar gespoeld organisch materiaal of ingerotte boomstobben. Door de rotting ontstaat warmte dat nodig is voor de ontwikkeling van de eieren. Deze verloopt het beste bij circa 30°C. Ook is een hoge vochtigheidsgraad van belang om de broei op gang te houden. Door menselijk handelen zijn in het verleden veel geschikte plaatsen geweest waar ringslangen hun eieren konden afzetten zoals composthopen of mestvaalten. Deze komen echter steeds minder voor en daarom, worden  initiatieven opgezet om speciale ringslang broeihopen aan te leggen. Dit werkt goed om de ringslang populatie te stimuleren en uit te breiden.

Controle van de broeihopen
Het controleren van een broeihoop op gebruik is belangrijk om te weten of de ringslang aanwezig is en of de hoop goed functioneert. Het controleren doen ecologen van Natuurlijke Zaken en vrijwilligers  door de hoop voorzichtig af te graven. Belangrijk is om dit buiten de voortplantings- en overwinteringsperiode te doen, omdat ringslangen ook de broeihoop kunnen gebruiken om te overwinteren. Tijdens het voorzichtig afgraven zoeken de ecologen naar eischalen van ringslangen. Die geven interessante inzicht in de verspreiding van de ringslang in Haarlem.

Met vrijwilligers worden de broeihopen jaarlijks gecontroleerd en onderhouden.

-        EINDE PERSBERICHT     - 

Eerste keer controleren op ringslang eieren.
 
11 november 2023: Helaas geen schalen van ringslang eieren gevonden!