Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

De slibranden van de Klutenplas en het nieuwe baggerdepot zijn de lokaties om de bontbekplevier te spotten. Meer informatie? www.vogelbescherming.nl