Witte Kwikstaart

Witte Kwikstaart

Witte Kwikstaart

De Witte Kwikstaart komt jaarrond voor en is met zijn lange golvende vlucht en roepjes goed herkenbaar. Het aantal varieerd van 1 tot wel 32 stuks in de afgelopen 13 jaar van de tellingen. Op dit moment broeden er 3 paar, juni 2015. Voor een kort filmpje van een broedende kwikstaart bij het gemaal: film Voor meer informatie over de witte kwik kunt u terecht op www.vogelbescherming.nl