Grauwe Ganzen

Grauwe Ganzen

Grauwe ganzen

Grauwe ganzen zijn de laatste decennia enorm toegenomen dus ook in De Hekslootpolder. Hadden we in 2000 nog maximale aantallen van ca 330 stuks nu zijn dat er ruim 1700 die de weilanden bevolken tijdens de voor- en najaarstrek. Ook tijdens het weidevogel-broedseizoen zijn al grote groepen van honderden ganzen actief die de legsels kunnen vertrappen.

Ook in de broedvogeltellingen nemen we een gelijke stijging waar. In 2000 hadden we 2 territoria nu zijn het  er 9 stuks. Niet schrikbarend, ook jonge ganzen zijn leuk om te zien. Meer informatie over ganzen?www.vogelbescherming.nl