Aalscholver

Aalscholver

Aalscholver

De Aalscholver vist in de wetering langs de liniedijk en is vaak goed zichtbaar als hij zijn vleugels laat drogen in de zon. De laatse jaren met aantallen van 1 tot 5 stuks met in 2011 een uitschiere van 17 stuks waargenomen. Nu de wetering is gebaggerd zou de viskwaliteit er op vooruit kunnen gaan.

Meer informatie?  www.vogelbescherming.nl