Natuur aan de rand van Haarlem

Vereniging Behoud de Hekslootpolder

Oprichting

In 1985 waren er plannen om in de Hekslootpolder huizen te bouwen, een surfplas te graven en sportvelden aan te leggen. De vereniging Behoud de Hekslootpolder is opgericht, samengesteld uit natuurbeschermers en verontrustte bewoners uit Haarlem en Spaarndam.

Doel

De vereniging stelt zich ten doel de Hekslootpolder, met behoud en zo mogelijk met verbetering van de milieu-ecologische waarden, als open gebied in stand te houden.

Inrichting

Met de opgestelde rapporten, "Het natuurlijk Milieu van de Hekslootpolder"(1986),"De Hekslootpolder, nieuwe contouren aan de stadsrand" ( mei 1988) en "De Hekslootpolder, een afronding" (1992)  zijn de mogelijkheden en verbeteringen van de Hekslootpolder vatstgelegd en inmiddels ook grotendeels uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Haarlem en het toenmalige recreatieschap Spaarnwoude tegenwoordig recreatie Spaarnwoude.

Beluister podcast Tierelier met "Rondje Hekslootpolder"