De strijd om het behoud van de Hekslootpolder

Zesenendertig jaar actievoeren

De oprichting:

Eind 1984 valt er bij alle bewoners van de Vondelweg een brief in de bus die oproept tot actie. Het zal de eerste blijken te zijn in een lange reeks die de bewoners aan zal sporen om actie te voeren om de Hekslootpolder te behouden. Het is Chris van Warmerdam, bewoner uit Spaarndam, die met die eerste brief waarschuwt voor plannen van de gemeente Haarlem om 1700 huizen te bouwen in de Hekslootpolder. Als reactie op de brief komen kleine groepjes mensen in actie. Niet alleen buurtbewoners, maar ook mensen uit de milieubeweging raken bij de zaak betrokken. De verschillende groepen verzamelen handtekeningen en eisen inspraak bij de gemeente. Steeds meer mensen worden gealarmeerd en op 2 april 1985 is de oprichting van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder een feit. Na een door de gemeente georganiseerde hoorzitting over de bouwplannen telt de jonge vereniging, tien dagen na de oprichting, al 180 leden. Een bewijs hoe belangrijk het voor velen is dat de Hekslootpolder groen blijft. De actiebereidheid en de saamhorigheid zijn groot. De gemeente Haarlem houdt echter vast aan haar plannen om huizen te bouwen in de polder.

 

Ook de vele bezwaarschriften die tegen de woningbouw worden ingediend doen de gemeente niet van gedachten veranderen. De leden van de kersverse vereniging maken zich op voor een jarenlange strijd. In november 1985 verschijnt het eerste nummer van het Hekslootnieuws, een uitgave van de vereniging om de leden op de hoogte te houden van de gebeurtenissen. Op de eerste pagina spreekt het pas gekozen bestuur de verwachting uit dat de vereniging nog vele jaren actief zal moeten blijven voordat er met een gerust hart gezegd kan worden dat de polder de polder blijft. Hoe profetisch deze woorden waren blijkt nu, dertig jaar actievoeren later.


Het 1e jaar (1985) Een vereniging met werkgroepen

Het 2e jaar (1986) Bufferzone Haarlem - Amsterdam

Het 3e jaar (1987) Lesbrief en Surfplas

Het 4e jaar (1988) Nieuwe contouren aan de stadsrand

Het 5e jaar (1989) Geen woningbouw

Het 6e jaar (1990) Verkiezingen

Het 7e jaar (1991) Een jachtverbod

Het 8e jaar (1992) Derde rapport ?De Hekslootpolder,een afronding?

Het 9e jaar (1993) Actiegroep Stop de Vondelbrug

Het 10e jaar (1994) Wel of geen Vondelbrug?

Het 11e jaar (1995) Toch weer woningbouw?

Het 12e jaar (1996) Stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst

Het 13e jaar (1997) Nieuwe bedreigingen dienen zich aan

Het 14e jaar (1998) Een nieuw college

Het 15e jaar (1999) Alle politieke partijen op excursie

Het 16e jaar (2000) Burgemeester Pop doet belofte ?

Het 17e jaar (2001) Waar halen ze het geld vandaan?

Het 18e jaar (2002) Wethouder krijgt schilderij

Het 19e jaar (2003) De Zilveren Maan Prijs

Het 20e jaar (2004) De Schoteroogbrug

Het 21e jaar (2005) Jubileumboek

Het 22e jaar (2006) Rode lijst soorten

Het 23e jaar (2007) Nieuwe Heksloot nieuws

Het 24e jaar (2008) Vondelweg verleggen?

Het 25e jaar (2009) Huiszwaluwkolonie

Het 26e jaar (2010) Fotoboek ?Gezien de Hekslootpolder?

Het 27e jaar (2011) Vondelweg motie geen 2 x 2 baans

Het 28e jaar (2012) ?Structuurvisie Openbare Ruimte?

Het 29e jaar (2013) Welkom Vogelhospitaal

Het 30e jaar (2014) Streep door verbreding Vondelweg

Het 31e jaar ( 2015 ) Plannen ESBI bouw gaan niet door

Het 32e jaar ( 2016 ) Geen noodzaak verbreden Vondelweg

Het 33e jaar ( 2017 ) Laser in de Hekslootpolder!

Het 34e jaar ( 2018 ) Plaatsen van vossenrasters

Het 35e jaar ( 2019 ) Samenwerken

Het 36e jaar ( 2020 ) Ecologisch beheer