Het bestuur bestaat uit: Het bestuur bestaat uit: Het bestuur bestaat uit: Het bestuur bestaat uit:

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:   Martin van de Pavert 023-5390450  voorzitter at hekslootpolder.nl 
    
Penningmeester:Patrick Meijer penningmeester at hekslootpolder.nl
    
Secretaris:Peter Davids 023-5261853secretariaat at hekslootpolder.nl
    
Ledenadministratie:Robert Rieck 06-47518976ledenadministratie at hekslootpolder.nl 
    
Bestuurslid: Martha van der Lem023-5391496redactie at hekslootpolder.nl 
    
     
    

Even voorstellen

Martin van de Pavert (voorzitter)                                      

Als bewoner van de Vondelweg voel ik me nauw betrokken bij het Hekslootgebied en heb me er op allerlei manieren in verdiept. Waar anderen slechts een weiland zien, zie ik de rijke historie en de natuurlijke inpassing van het gebied tussen Spaarne en duinen. Het moet als natuur- en recreatiegebied behouden blijven. Nadat ik lid werd, was er sprake van het aanleggen van een tracé door het gebied, voor mij begon hier het vechten voor het gebied. Van de commissie Vondeltracé Néé ging ik over naar het bestuur. 

 

Peter Davids (secretaris)

Sinds 2000 ben ik secretaris van de vereniging Behoud de Hekslootpolder. Daarvoor ben ik actief geweest in de actiegroep "Vondeltracé Nee". Aanleiding om hier aan deel te nemen was het feit dat mijn gezin en ik het heerlijk vinden om in de Hekslootpolder hard te lopen, te genieten van de openheid van het gebied en de aanwezige natuur zo dicht aan de rand van Haarlem. Sindsdien ben ik me steeds meer gaan interesseren voor vogels in het algemeen maar weidevogels in het bijzonder. Als lid van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland ben ik tevens coördinator voor de IJsvogelwerkgroep, doe mee met de jaarrondvogeltellingen in de Hekslootpolder, Broedvogelmonitoring Hekslootpolder en de half jaarlijkse Ganzen- en zwanentellingen   van de oostrand van Haarlem. Daarnaast vind ik het leuk om tijdens mijn ronden in de Hekslootpolder medebezoekers mee te laten genieten van hetgeen ik op dat moment in de telescoop heb staan. Altijd leuk om iemand blij te verrassen met de natuur zo dichtbij huis. Ook het op film zetten van hetgeen er leeft in de Hekslootpolder en deze te delen via het youtube-kanaal Heksloot is mijn manier om de natuur dichter bij de mens te brengen.

 

Martha van der Lem (actief bestuurslid)  

Sinds 1994 ben ik bestuurslid van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder. Ik houd me bezig met de redactie van het Hekslootnieuws , de PR en het bedenken en uitvoeren van acties om de Hekslootpolder te beschermen. Mijn drijfveer is om dit mooie gebied, waar ik een groot deel van mijn jeugd heb doorgebracht, ook voor toekomstige generaties te behouden.

Robert Rieck (ledenadministratie)

Patrick Meijer ( Penningmeester )

Beste Heksloot-liefhebber, 

Inmiddels ben ik, Patrick Meijer (37), ruim 6 jaar geleden aan het Dietsveld komen wonen waar de Hekslootpolder bij wijze van spreken in mijn achtertuin ligt. Met regelmaat maak ik er een wandeling alleen of met het gezin en iedere keer blijf ik me verwonderen hoe mooi en uniek de Hekslootpolder is. 

Ik ben opgegroeid in de Zaanstreek waar ik veel vergelijkbaar natuurschoon heb zien verdwijnen tot Vinex wijken. De Heksloot is een prachtig en uniek stuk natuur dat in zijn volle omvang en schoonheid behouden moet blijven voor mens en dier. 

Om daaraan ook een steentje bij te dragen heb ik enkele keren meegeholpen met de 'handen uit de mouwen-dagen' waar ik ook kennis heb gemaakt met andere vrijwilligers en het enthousiasme van de vereniging. Tijdens de mee-werkdagen heb ik ervaren dat de natuurwaarde die de Hekslootpolder heeft niet zo vanzelfsprekend is en gezien hoe enorm belangrijk (het werk van) de vereniging is. 

Daarom heb ik mij ook beschikbaar gesteld voor ander werk binnen de vereniging. 

Vanwege mijn werkachtergrond en mijn affiniteit met (financiële)cijfers werd gedacht aan het penningmeesterschap. Ik heb de functie en alles wat er bij komt inmiddels met de huidige penningmeester doorgenomen. Na een gedegen inwerkperiode neem ik het penningmeesterschap officieel van Adrie Duinenveld over.  

Het is mijn doel de continuïteit van de administratie zo transparant en optimaal mogelijk te houden en te verbeteren waar ik eventueel mogelijkheden zie. 

Ik neem een gedegen administratie over die kloppend en up to date is. Als ik zie met welke inzet en toewijding Adrie de taak van penningmeester heeft vervuld dan kan ik daarvoor alleen maar mijn bewondering uitspreken. En dan heb ik het nog niet eens over de al die jaren dat hij zich belangeloos voor de vereniging heeft ingezet. 

Ik dank Adrie van harte voor zijn overdracht en al het werk dat hij voor de vereniging heeft verricht en wens hem veel plezier bij zijn andere vrijwilligerswerk. 

En U, beste lezer, hoop ik nog eens te ontmoeten in de polder of wellicht tijdens een van de 'handen uit de mouwen-dagen'. 

Hartelijke groet, 

Patrick Meijer