Het bestuur bestaat uit: Het bestuur bestaat uit: Het bestuur bestaat uit: Het bestuur bestaat uit:

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:   Martin van de Pavert 023-5390450  voorzitter at hekslootpolder.nl 
    
Penningmeester:Adrie Duineveld 023-5377481ledenadministratie at hekslootpolder.nl
    
Secretaris:Peter Davids 023-5261853secretariaat at hekslootpolder.nl
    
Ledenadministratie:Fons Rooijers06-46190956ledenadministratie at hekslootpolder.nl 
    
Bestuurslid: Martha van der Lem023-5391496redactie at hekslootpolder.nl 
    
Bestuurslid:Robert Rieck    
    

Even voorstellen:

Martin van de Pavert (voorzitter)                                      

Als bewoner van de Vondelweg voel ik me nauw betrokken bij het Hekslootgebied en heb me er op allerlei manieren in verdiept. Waar anderen slechts een weiland zien, zie ik de rijke historie en de natuurlijke inpassing van het gebied tussen Spaarne en duinen. Het moet als natuur- en recreatiegebied behouden blijven. Nadat ik lid werd, was er sprake van het aanleggen van een tracé door het gebied, voor mij begon hier het vechten voor het gebied. Van de commissie Vondeltracé Néé ging ik over naar het bestuur. 

 

Peter Davids (secretaris)

Sinds 2000 ben ik secretaris van de vereniging Behoud de Hekslootpolder. Daarvoor ben ik actief geweest in de actiegroep "Vondeltracé Nee". Aanleiding om hier aan deel te nemen was het feit dat mijn gezin en ik het heerlijk vinden om in de Hekslootpolder hard te lopen, te genieten van de openheid van het gebied en de aanwezige natuur zo dicht aan de rand van Haarlem. Sindsdien ben ik me steeds meer gaan interesseren voor vogels in het algemeen maar weidevogels in het bijzonder. Als lid van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland ben ik tevens coördinator voor de IJsvogelwerkgroep, doe mee met de jaarrondvogeltellingen in de Hekslootpolder, Broedvogelmonitoring Hekslootpolder en de half jaarlijkse Ganzen- en zwanentellingen   van de oostrand van Haarlem. Daarnaast vind ik het leuk om tijdens mijn ronden in de Hekslootpolder medebezoekers mee te laten genieten van hetgeen ik op dat moment in de telescoop heb staan. Altijd leuk om iemand blij te verrassen met de natuur zo dichtbij huis. Ook het op film zetten van hetgeen er leeft in de Hekslootpolder en deze te delen via het youtube-kanaal Heksloot is mijn manier om de natuur dichter bij de mens te brengen.

 

Martha van der Lem (actief bestuurslid)  

Sinds 1994 ben ik bestuurslid van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder. Ik houd me bezig met de redactie van het Hekslootnieuws , de PR en het bedenken en uitvoeren van acties om de Hekslootpolder te beschermen. Mijn drijfveer is om dit mooie gebied, waar ik een groot deel van mijn jeugd heb doorgebracht, ook voor toekomstige generaties te behouden.

Fons Rooijers (ledenadministratie)

Heel mijn leven heb ik gewoond in Haarlem-Noord, vlakbij dit mooie gebied tussen Haarlem en Spaarndam. Al met mijn vader ging ik in de jaren zestig wandelen en fietsen in dit gebied. Toen Martin mij in 2011 vroeg toe te treden tot het bestuur, heb ik de ledenadministratie op me genomen. Op deze wijze hoop ik een bijdrage te leveren aan een vereniging die zich met hart en ziel inzet voor het behoud van het gebiedje waar ik als kind al van genoot.