Ook deze vereniging draait op vrijwilligers. Wil je jouw competenties beschikbaar stellen voor het behoud van de Hekslootpolder? Wij zijn op zoek naar jouw enthousiaste bijdrage in de functie van:

Penningmeester

Komend boekjaar stopt Adrie na 7 jaar met deze belangrijke ondersteunende werkzaamheden. Een hele uitdaging om alle 1100 leden met ca 700 adressen financieel verantwoord in het boekjaar te krijgen. Samen met Fons van de  ledenadministratie het overzicht houden over in- en uitgaven en bij het innen van de contributies! Wil jij die verantwoordeljjkheid met ons delen?

Secretaris 

Wegens een overbelaste bestuurslid zoeken we een enthousiast en betrokken secretaris die de agenda's en besluitenlijsten van de 3 á 4 bestuursvergaderingen wilt opstellen. Tevens het regelen van de locatie voor de  jaarlijkse ALV-vergadering en het regelen van de presentatie voor deze avond. En die zich geroepen voelt om ook incidenteel bij een marktkraam te staan of met andere activiteiten te assisteren. 

Tellers

Samen vogels tellen in weer en wind, dat doe je niet voor niets. Wij verzamelen “munitie” om het belang van dit veenweidegebied te kunnen aantonen voor de gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland, nu en in de toekomst. Daarnaast is het bijzonder dat al 18 jaar 2 wekelijks alle vogels worden geteld en in een bestand gezet. Dit bestand bevat tot 2018 totaal 19.997 records met 155 soorten vogels waarvan 100 soorten elk jaar terugkeren. En dat pal aan de rand van Haarlem. Dit bestand wordt langzaam aan een tijddocument met de mogelijkheden om trends te volgen van vogelsoorten over 18 jaar. Waar kom je dat tegen? Heb je een favoriete vogel? Wil je informatie over aantallen en voorkomen van een soort? Dan kunnen wij die aanleveren met dank aan alle tellers. Daarnaast is het tellen van vogels ook een rustige bezigheid, om met vogelboek en in samenspraak een soort te determineren. Te genieten van de geluiden en fratsen van vogels en andere dieren. Dus schroom niet en tel mee. En ontvang het nog niet uitgegeven jaarboek Hekslootpoldertellingen 2000 – 2017!  ( Zeer beperkte oplage ) 

 

Milieu- en Natuurbeheerder

De Hekslootpolder omvat veel natuur dat geïnventariseerd en onderhouden moet worden. Hierbij speelt het beheer van de weilanden, paden, sloten en rietvelden een belangrijke rol. Daarnaast is natuurontwikkeling ook een speerpunt. Dus heb je expertise op bovengenoemde gebieden dan ben je van harte welkom om jouw bijdrage te leveren om de natuur in kaart te brengen.

Handen-uit-de-mouwen-vrijwilligers

 Onze vereniging zoekt vrijwilligers voor:

  • herstel van het rietscherm bij de vogelkijkhut
  • het opschonen van de kluteneilandjes
  • onderhoud visdiefvlotjes
  • onderhoud schrikdraad vossenraster tijdens het broedseizoen
  • assistentie bij evenementen om leden te werven
  • schoonmaakacties in de Hekslootpolder

BMP-er gezocht ( Is reeds ingevuld! )

Onze vereniging hecht veel waarde aan het verzamelen van gegevens, naast de jaarrondtelling, is het BMP-en een belangrijke informatiebron. Naast het jaarlijks kunnen vergelijken komen hier ook weer de nieuwsberichten en artikelen voor het Hekslootnieuws uit voort. Dus wil jij je in deze 10 weken in april t/m juni je inzetten voor de Hekslootpoldervereniging? Dit hoeft niet alleen we hebben assistenten die graag mee doen en leren.

Jaarrondtellingen coördinator gezocht ( Is reeds ingevuld! )

Het gehele jaar worden wekelijks of twee wekelijks de Hekslootpolder geteld door ca 11 tellers. Hiertoe moet een schema worden opgesteld en af en toe een verhaaltje over de aantallen worden geschreven voor het hekslootnieuws. Het antemeren en motiveren voor tellers is ook een onderdeel van de taak. Gegevens verzamelen uit waarnemingen.nl en deze beheren in excel is ook belangrijk. Dus voel je je geroepen?


‘Beloning’

Als tegenprestatie proberen we zo nu en dan een "bestuursuitje" te organiseren. Maar het delen van de kennis en het bereiken van een mooi resultaat is de werkelijke beloning!

Peter Davids,

secretariaat@hekslootpolder.nl