Latest Documents

> See all related Documents

Weidevogelbeheer 2018 

In 2018 heeft gemeente Haarlem in haar ecologisch beleidsplan de Hekslootpolder betiteld als weidevogelhotspot. Samen met Spaarnelanden, Natuurlijke zaken van Landschap Noord Holland, de boeren en Stichting agrarisch natuurbeheer is een plan voor 5 jaar uitgedacht. Om 2 heel grote gebieden te omkaderen met vossenrasters. Om bij de gemeente Haarlem geld vrij te kunnen maken moesten wij anticiperen in de kosten. Om dit mogelijk te maken heeft de vereniging over 5 jaar verspreid € 25.000,00 toegezegd.

Andries Kamstra is de weidevogelregisseur en de vereniging staat hem bij met vrijwilligers voor het opzetten en weghalen en het onderhoud van de rasters.

Vossenrasters 2018 en 2020 

 

2021 en 2022 

Maar de netten waren niet voldoende om de vossen tegen te houden zonder heel veel onderhoud zoals maaien en bij de rietkragen met heel oneven grond. Dus we zijn over gegaan naar vossenrasters met draden op paaltjes langs de oevers.