Parkeer perikelen Land In Zicht

Geplaatst op: 2015-03-05 18:25:23

De bewoners van Land in Zicht zijn uitgenodigd door de gemeente om tot een oplossing te komen voor het parkeerprobleem. De vereniging tot behoud van de Hekslootpolder vindt de voorstellen item 6 en 14 om het parkeerprobleem op te lossen op de Sparndamseweg bij de woonboten zeer ongepast! Zie bijlage.

 
Download Vervolgbrief vergadering parkeren.pdf

Zienswijze Dorp Spaarndam mede ondertekend

Geplaatst op: 2015-02-27 18:56:07

Gemeente Velsen heeft het ontwerpbestemmingsplan Spaarnwoude gepubliceerd en daar word kritisch naar gekeken. Daarom heeft ook de Ver, behoud De Hekslootpolder deze mede ondetekend. De brief kunt u hieronder downloaden.

Het ontwerpplan kan niet meer worden gelezen,het plan kunt u inzien via deze link

 
Download zienswijze bp Recreatiegebied Spaarnwoude 25-2-2015.docx

Bungalows moeten geld opleveren

Geplaatst op: 2015-01-15 17:06:41

Haarlem zegt weer "Nee" tegen verbreding Vondelweg

Geplaatst op: 2015-01-07 19:09:26

Anti-ganzenbeleid Schiphol uitgebreid!

Geplaatst op: 2014-12-31 18:25:48

Het is zover, ook De Hekslootpolder valt nu binnen de regio waar natuurontwikkelingen extra worden getoetst aan de Schiphol anti-ganzenbeleid. 

Anti-ganzenbeleid Schiphol uitgebreid!
 
Download verbod plassen 31 dec 14 HD.jpg

Smienten mogen niet geschoten worden!

Geplaatst op: 2014-12-23 08:41:19

In het voorjaar heeft de Provincie Noord-Holland het door de Faunabeheereenheid opgestelde beheersplan goedgekeurd en de schietvergunningen daarop afgegeven. Knobbelzwanen, Meerkoeten, Smienten, Gaai en de Wilde Eend zouden zoveel schade aan gewassen geven dat deze bejaagd mogen worden.  Gelukkig heeft de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (www.vwgzkl.nl) met succes de bezwaarprocedure gestart en ook gewonnen. Het faunabeheersfonds kon onvoldoende aantonen dat de Smient inderdaad veel schade aan gewassen aanbracht. De vogelwerkgroep ZK hoopt dat ook andere Provincies deze zienswijze gaan overnemen. De Provincie gaat de jachtvergunningen hier op aanpassen. ( bron: Fitis Jaargang 50 nr4 2014 )

De hoeveelheden Smienten die Nederland in de wintermaanden bezoeken nemen al jaren af, landelijk met ca 20% t.o.v. de hoogtijdagen rond 1995. (www.sovon.nl) Voor de Hekslootpolder ziet het er nog ongunstiger uit met overwinteringsaantallen die gedaald zijn naar ca 1.000 stuks oftewel een daling van 50% t.o.v 2003. Vooralsnog kunnen we nog genieten van deze fraaie eend.

Smienten mogen niet geschoten worden!
 

Geen Landal Greenpark Fort Benoorden Spaarndam!

Geplaatst op: 2014-12-23 08:25:35

Het lijkt dan toch te gaan gebeuren, het Landal vakantiehuisjespark aan de noordzijde van de Hekslootpolder gaat niet door, kopt het Haarlems Dagblad op 19 december. De vereniging is tegen deze nieuwbouw vanwege de toeloop van recreanten, vervuiliing, onrust, zwerfkatten etc.. Niet alleen voor "onze" polder maar ook voor het Landje van Gruijters, belangrijk voor- en najaarsverzamelpunt en opmestplaats voor vele steltlopers.

Geen Landal Greenpark Fort Benoorden Spaarndam!
 
Download Geen landal 3.jpg

Wilgen knotten in Spaarndam

Geplaatst op: 2014-12-18 20:27:17

Sinds 1986 zetten vrijwilligers van de Stichting Ecologisch Beheer (SEB) zich in voor natuur en landschapsonderhoud in de omgeving van Haarlem. De vrijwilligers doen afwisselend werk in diverse gebieden. Zij maaien riet- en hooilandjes, knotten wilgen, snoeien fruitbomen en halen esdoorns en vogelkers uit het bos. Ook maaien zij natte duinvalleien. Hierdoor zijn de natuurwaarden in deze gebieden verhoogd en zijn landschapselementen in ere hersteld. Vaak zijn deze plekken normaal niet toegankelijk voor het publiek en bieden hierdoor een unieke sfeer.  De liniedijk is een van de eerste werkterreinen van de SEB. De SEB werkt hier al ruim 25 jaar in opdracht van het recreatieschap Spaarnwoude. De takken zijn verwerkt in takkenbossen om in de omgeving oevers te beschermen tegen afslag door golven. Dit jaar is er van de dikkere takken ook een scherm gemaakt bij de vogelkijkhut in Spaarnwoude. Op  zaterdag 13 december heeft de zaterdaggroep van de Stichting Ecologisch Beheer (SEB) wilgen geknot langs de liniedijk in Spaarndam. Deze oude knotwilgen zijn karakteristiek voor de omgeving en bieden een leefgebied aan veel planten en dieren. Ze hebben regelmatig onderhoud nodig om te voorkomen dat de takken te zwaar worden en de bomen daardoor uitscheuren en verdwijnen.

Wilgen knotten in Spaarndam
 
Pagina: van